tấm xi măng sợi


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8258 : 2009 TẤM XI MĂNG SỢI – YÊU CẦU KỸ THUẬT Fiber-cement flat sheets – Specifications Lời nói đầu TCVN 8258 : 2009 được xây dựng dựa trên cơ sở ISO 8336:1993, Fibre-cement flat sheet, và Sửa đổi 1:2004; ASTM C 1186-2008, Standard specifications for flat fiber-cement sheets, ASTM C 1325-2008, Standard specifications for non-asbestos fiber-mat reinforced cementitious backer units. TCVN 8258 : 2009 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TẤM XI MĂNG SỢI – YÊU CẦU KỸ THUẬT Fiber-cement flat sheets – Specifications Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm xi măng sợi dạng tấm sử dụng trong xây dựng với thành phần […]

TCVN 8258 : 2009 TẤM XI MĂNG SỢI – YÊU ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8259-2 : 2009 TẤM XI MĂNG SỢI – PHƯƠNG PHÁP THỬ – PHẦN 2: XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ CHỊU UỐN Fiber-cement flat sheets – Test methods – Part 2: Determination of bending strength Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định cường độ chịu uốn của tấm xi măng sợi. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). Nguyên tắc Cường độ chịu uốn được đo bằng cách xác định tải trọng tại đó tấm mẫu thử bị phá hủy. Thiết […]

TCVN 8259-2 : 2009 TẤM XI MĂNG SỢI – PHƯƠNG ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8259-6 : 2009 TẤM XI MĂNG SỢI – PHƯƠNG PHÁP THỬ – PHẦN 6 : XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG CHỐNG THẤM NƯỚC Fiber-cement flats sheets – Test methods – Part 6: Determination of water permeability Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định khả năng chống thấm nước sau 24 h của tấm xi măng sợi. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các bản sửa đổi (nếu có). TCVN 8259-1: 2009, Tấm xi măng sợi – Phương pháp thử – Phần 1: Xác định kích thước, độ thẳng […]

TCVN 8259-6 : 2009 TẤM XI MĂNG SỢI – PHƯƠNG ...