tấm thạch cao sợi


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8256 : 2009 TẤM THẠCH CAO – YÊU CẦU KỸ THUẬT Gypsum boards – Specifications Lời nói đầu TCVN 8256 : 2009 được xây dựng trên cơ sở ASTM C1396/C 1396M: Standard ecification for Gypsum Board và ASTM C1278/C1278M: Standard Specification for fiber – Reinforced Gypsum panels. TCVN 8256 : 2009 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TẤM THẠCH CAO – YÊU CẦU KỸ THUẬT Gypsum boards – Specifications Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật đối với tấm thạch cao không sợi và tấm thạch cao sợi sử dụng trong xây dựng. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu […]

TCVN 8256 : 2009 TẤM THẠCH CAO – YÊU ...