tấm sóng


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4434 : 2000 TẤM SÓNG AMIĂNG XI MĂNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT Asbestos-cement corrugated sheets – Technical requirements Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho tấm amiăng xi măng dạng sóng trung bình và sóng lớn (sau đây gọi chung là tấm sóng) có màu xám nhạt tự nhiên hoặc sơn phủ bề mặt, được sản xuất theo phương pháp xeo từ hai nguyên liệu cơ bản là xi măng pooclăng và amiăng crizotyl. Tấm sóng được dùng để lợp, bao che, ngăn cách cho các công trình xây dựng. Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 4435 : 2000 Tấm sóng amiăng xi măng – Phương pháp thử. Hình dạng và kích thước cơ bản 3.1. Hình dạng Tấm sóng amiăng xi măng loại sóng trung bình và sóng lớn có hình dáng chung như hình 1. 3.2. Kích thước cơ bản […]

TCVN 4434 : 2000 TẤM SÓNG AMIĂNG XI MĂNG – ...