tấm sóng PVC


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5819 – 1994 TẤM SÓNG PVC CỨNG Extraded rigid PVC corrugated sheeting Lời nói đầu TCVN 5819 – 1994 do Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng khu vực 3 biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị và được Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. TẤM SÓNG PVC CỨNG Extraded rigid PVC corrugated sheeting Tiêu chuẩn này áp dụng cho tấm sóng PVC làm từ polyvinylclorua cứng, không có cốt, sản xuất bằng phương pháp ép đùn, dùng để lợp nhà hoặc để trang trí nội thất. Tấm sóng PVC (dưới đây gọi tắt là tấm sóng) được sản xuất theo các loại trong, trong mờ hoặc đục, có màu hoặc không màu. Hình dạng và kích thước cơ bản 1.1. Hình dạng mặt cắt ngang, các kích thước cơ bản và sai lệch cho […]

TCVN 5819 – 1994 TẤM SÓNG PVC CỨNG