tiêu chuẩn PCCC


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6160:1996 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – NHÀ CAO TẦNG – YÊU CẦU THIẾT KẾ Fire protection – High rise building – Design requirements Phạm vi áp dụng. Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu cơ bản về phòng cháy chữa cháy (PCCC) khi thiết kế xây dựng mới, cải tạo, mở rộng đối với các nhà, công trình dân dụng cao tầng. Tiêu chẩn này không áp dụng cho các nhà, công trình cao trên 100m và các nhà hát, nhà thể thao, hội trường. Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 2622:1995 Phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế. TCVN 5738:1993 Hệ thống báo cháy – Yêu cầu kĩ thuật. TCVN 5760:1993 Hệ thống chữa cháy – Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng. TCVN 5717:1993 Van chống sét. TCVN 4756:1989 Quy phạm nối […]

TCVN 3890 : 2009 PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4878 : 2009 ISO 3941 :  2007 PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY – PHÂN LOẠI CHÁY Fire protection – Classification of fires Lời nói đầu TCVN 4878:2009 thay thế TCVN 4878:1989 TCVN 4878:2009 hoàn toàn tương đương với ISO 3941:2007. TCVN 4878:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 21 Thiết bị phòng cháy chữa cháy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY – PHÂN LOẠI CHÁY Fire protection – Classification of fires Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định việc phân loại các đám cháy thành năm loại theo bản chất của chất cháy (nhiên liệu). Việc phân loại này đặc biệt có ích trong việc lựa chọn phương tiện chữa cháy. Định nghĩa và tên gọi các loại đám cháy […]

TCVN 4878 : 2009 ISO 3941 : 2007 PHÒNG ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6103:1996 PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY – THUẬT NGỮ – KHỐNG CHẾ KHÓI Fire protection – Vocabulary – Smoke control PHẠM VI ÁP DỤNG Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ và định nghĩa về lĩnh vực khống chế khói. Các thuật ngữ chung được quy định trong ISO 8421 – 1. TIÊU CHUẨN TRÍCH DẪN ISO 8421 – 1: Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng – Phần 1 – Thuật ngữ và hiện tượng chung về cháy. BS 4422 – Part 5: 1989 THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA 3.1. Cửa không khí vào, cửa nạp không khí (air inlet, air intake); cửa mở thông với không khí ngoài trời. 3.2. Van điều tiết, khói (damper, smoke): cơ cấu di động được để khống chế khói ở trạng thái đóng hoặc mở tự động hoặc bằng tay. 3.3. Hút gió (draught): luồng không khí […]

TCVN 6103:1996 PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY – THUẬT NGỮ – ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6102:1996 ISO 7202:1987 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – CHẤT CHỮA CHÁY – BỘT Fire protection – Fire extinguishing media – Powder   Lời nói đầu TCVN 6102: 1996 hoàn tương đương với ISO 7202: 1987. TCVN 6102: 1996 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 21 Thiết bị phòng cháy chữa cháy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. Lời giới thiệu Tiêu chuẩn này là một trong những quy định về đặc điểm kỹ thuật của những chất chữa cháy thông dụng và cần được xác định cho mục đích dập tắt lửa. Những đặc điểm kỹ thuật này được xác định để chứng minh rằng chất chữa cháy đang đề cập ít nhất cũng có khả năng hữu ích tối thiểu về dập tắt lửa và do đó […]

TCVN 6102:1996 ISO 7202:1987 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – ...


TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 48: 1996 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY.DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ. BỘ THƯƠNG MẠI NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Phạm vi áp dụng. 1.1: Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu cơ bản về an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho các doanh nghiệp Thương mại và Dịch vụ (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp Thương mại) thuộc Bộ Thương mại. 1.2: Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các doanh nghiệp chuyên kinh doanh các mặt hàng có tính chất nguy hiểm về cháy nổ như: xăng dầu, khí hoá lỏng, hoá chất dễ cháy nổ…. Tiêu chuẩn trích dẫn. – TCVN 2622:95 – PCCC cho nhà và công trình, – TCVN 4245:86 – Quy phạm kỹ thuật an toàn và vệ sinh trong sản xuất, sử dụng axetylen, oxy để gia công kim loại, – TCVN 3146 – 86 – Công […]

TCN 48: 1996 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY.DOANH NGHIỆP THƯƠNG ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5040 : 1990 ISO 6790 : 1986 THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY – KÍ HIỆU HÌNH VẼ DÙNG TRÊN SƠ ĐỒ PHÒNG CHÁY – YÊU CẦU KĨ THUẬT Fire prevention and protection equipments – Graphical symbols used for protection schemes – Specifications Tiêu chuẩn này quy định những kí hiệu dùng trên sơ đồ phòng cháy trong các lĩnh vực thiết kế kiến trúc, xây dựng, kĩ thuật và trong các lĩnh vực có liên quan nhằm quy định các chi tiết của các thiết bị phòng cháy, chống cháy và những phương tiện thoát nạn trên các bản vẽ thiết kế, xây dựng, phục hồi hay cấp giấy chứng nhận cho những vụ hỏa hoạn. Tiêu chuẩn này quy định những hình dáng hình học của những kí hiệu cơ bản sao cho phân biệt được từng loại thiết bị phòng cháy […]

TCVN 5040 : 1990 ISO 6790 : 1986 THIẾT BỊ ... TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3991:1985 TIÊU CHUẨN PHÒNG CHÁY TRONG THIẾT KẾ XÂY DỰNG THUẬT NGỮ – ĐỊNH NGHĨA Standard for fire protection in building design. Terminology – definitions Tiêu chuẩn này qui định các thuật ngữ và định nghĩa áp dụng trong hệ thống tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy trong thiết kế xây dựng. Thuật ngữ và định nghĩa Thứ tự Thuật ngữ Định nghĩa Thuật ngữ chung 01 Lửa Là quá trình cháy được đặc trưng bằng sự toả nhiệt, khói và có ngọn lửa 02 Độ chịu lửa Tính chất của cấu kiện và kết cấu xây dựng giữ được khả năng chịu lửa cũng như khả năng chống lại sự hình thành các lỗ hổng và sự nung nóng đến nhiệt độ tới hạn và lan truyền ngọn lửa 03 Sự lan truyền Sự lan truyền cháy trên bề mặt và bên trong các cấu […]

TCVN 3991:1985 TIÊU CHUẨN PHÒNG CHÁY TRONG THIẾT KẾ XÂY ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3991:1985 TIÊU CHUẨN PHÒNG CHÁY TRONG THIẾT KẾ XÂY DỰNG THUẬT NGỮ – ĐỊNH NGHĨA Standard for fire protection in building design. Terminology – definitions Tiêu chuẩn này qui định các thuật ngữ và định nghĩa áp dụng trong hệ thống tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy trong thiết kế xây dựng. Thuật ngữ và định nghĩa Thứ tự Thuật ngữ Định nghĩa Thuật ngữ chung 01 Lửa Là quá trình cháy được đặc trưng bằng sự toả nhiệt, khói và có ngọn lửa 02 Độ chịu lửa Tính chất của cấu kiện và kết cấu xây dựng giữ được khả năng chịu lửa cũng như khả năng chống lại sự hình thành các lỗ hổng và sự nung nóng đến nhiệt độ tới hạn và lan truyền ngọn lửa 03 Sự lan truyền Sự lan truyền cháy trên bề mặt và bên trong các […]

TCVN 3991:1985 TIÊU CHUẨN PHÒNG CHÁY TRONG THIẾT KẾ XÂY ...