tiêu chuẩn pccc nhà cao tầng


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6160:1996 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – NHÀ CAO TẦNG – YÊU CẦU THIẾT KẾ Fire protection – High rise building – Design requirements Phạm vi áp dụng. Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu cơ bản về phòng cháy chữa cháy (PCCC) khi thiết kế xây dựng mới, cải tạo, mở rộng đối với các nhà, công trình dân dụng cao tầng. Tiêu chẩn này không áp dụng cho các nhà, công trình cao trên 100m và các nhà hát, nhà thể thao, hội trường. Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 2622:1995 Phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế. TCVN 5738:1993 Hệ thống báo cháy – Yêu cầu kĩ thuật. TCVN 5760:1993 Hệ thống chữa cháy – Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng. TCVN 5717:1993 Van chống sét. TCVN 4756:1989 Quy phạm nối […]

TCVN 6160:1996 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – NHÀ CAO TẦNG ...