tiêu chuẩn ống


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9245:2012 CỌC ỐNG THÉP Steel pipe piles     Lời nói đầu TCVN 9245:2012 được biên soạn trên cơ sở JIS A 5525:2009 TCVN 9245:2012 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 17 Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. CỌC ỐNG THÉP Steel pipe piles Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các ống đơn của cọc ống thép hàn (sau đây gọi là “cọc”) dùng trong kết cấu móng các công trình xây dựng và những công trình tương tự. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các cọc có đường kính ngoài từ 318,5 mm đến 2000 mm. Trong trường hợp cọc có đường kính ngoài lớn hơn 2000 mm tham khảo các quy định của tiêu chuẩn này (xem Phụ lục D) và theo thoả thuận giữa […]

TCVN 9245:2012 CỌC ỐNG THÉP