tiêu chuẩn nhận biết khí chứa


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6291 : 1997 ISO 448 : 1981 CHAI CHỨA KHÍ – CHAI CHỨA KHÍ DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆP – GHI NHÃN ĐỂ NHẬN BIẾT KHÍ CHỨA Gas cylinders – Gas cylinders for industrial use – Marking for identification of content Lời nói đầu TCVN 6291 : 1997 hoàn toàn tương đương với ISO 448 : 1981 TCVN 6291 : 1997 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 58 Bình chứa ga biên soạn Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. CHAI CHỨA KHÍ DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆP – GHI NHÃN ĐỂ NHẬN BIẾT KHÍ CHỨA Gas cylinders – Gas cylinders for industrial use – Marking for identification of content Phạm vi và lĩnh vực áp dụng Tiêu chuẩn này quy định cách ghi nhãn để nhận biết khí chứa trong […]

TCVN 6291 : 1997 CHAI CHỨA KHÍ – CHAI CHỨA ...