tiêu chuẩn nhà ở liền kề


TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 353:2005 NHÀ Ở LIÊN KẾ – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ ROW HOUSES – DESIGN STANDARDS LỜI NÓI ĐẦU TCXDVN 353 – .2005 “ Nhà ở liên kế – Tiêu chuẩn thiết kế” quy định các yêu cầu khi thiết kế nhà ở liên kế được Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 42 ngày 29 tháng 11 năm 2005 Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế các nhà ở riêng lẻ được xây dựng thành dãy có sự thống nhất về kiến trúc và hệ thống hạ tầng, đáp ứng yêu cầu thiết kế đô thị. 1.2. Trong trường hợp những đồ án thiết kế các tuyến đường phố chưa được duyệt, các cơ quan chức năng quản lý xây dựng đô thị có thể căn cứ vào tiêu chuẩn này để quản lý xây […]

TCXDVN 353:2005 NHÀ Ở LIÊN KẾ – TIÊU CHUẨN THIẾT ...