tiêu chuẩn ngắt điện


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4115-85 THIẾT BỊ NGẮT ĐIỆN BẢO VỆ NGƯỜI DÙNG Ở CÁC MÁY VÀ DỤNG CỤ ĐIỆN DI ĐỘNG CÓ ĐIỆN ÁP ĐẾN 1000V YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG Cơ quan biên soạn: Viện nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ lao động Cơ quan đề nghị ban hành: Tổng công đoàn Việt Nam Cơ quan trình duyệt: Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Cơ quan xét duyệt và ban hành: Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Quyết định ban hành số 771/QĐ ngày 17 tháng 12 năm 1985. THIẾT BỊ NGẮT ĐIỆN BẢO VỆ NGƯỜI DÙNG Ở CÁC MÁY VÀ DỤNG CỤ ĐIỆN DI ĐỘNG CÓ ĐIỆN ÁP ĐẾN 1000V YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG Breaking devices protecting persons working at moving instruments for voltages up to 1000 […]

TCVN 4115- 1985 THIẾT BỊ NGẮT ĐIỆN BẢO VỆ NGƯỜI ...