tiêu chuẩn máy


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5183 – 90 MÁY CẮT KIM LOẠI YÊU CẦU RIÊNG VỀ AN TOÀN Cơ quan biên soạn:     Viện máy công cụ và dụng cụ                                  Bộ công nghiệp nặng Cơ quan đề nghị ban hành:                                  Bộ công nghiệp nặng Cơ quan trình duyệt:   Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng Cơ quan xét duyệt và ban hành:                                  Ủy ban Khoa học Nhà nước Quyết định ban hành số 724/QĐ ngày 29 tháng 12 năm 1990 MÁY CẮT KIM LOẠI YÊU CẦU RIÊNG VỀ AN TOÀN ĐỐI VỚI KẾT CẤU MÁY MÀI VÀ MÁY ĐÁNH BÓNG Metal-Cutting machines. Special safety construction requirements for grinding and polishing machines. Tiêu chuẩn này phù hợp với ST.SEV 499-77. Máy mài 1.1. Các máy mài phải có thiết bị bảo vệ, che chắn vùng gia công theo TCVN 4725-89 (ST.SEV 538-77). Đối với các […]

TCVN 5183 :1990 MÁY CẮT KIM LOẠI YÊU CẦU RIÊNG ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5179 – 1990 (ST.SEV 5312-85) MÁY NÂNG HẠ – YÊU CẦU THỬ NGHIỆM THIẾT BỊ THỦY LỰC VỀ AN TOÀN Hoisting cranes – Test requirements of hydraulic equipments for safety Cơ quan biên soạn: Học viện kỹ thuật quân sự Bộ Quốc phòng Cơ quan đề nghị ban hành: Cục quản lý khoa học kỹ Bộ Quốc phòng Cơ quan trình duyệt: Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng Cơ quan xét duyệt và ban hành: Ủy ban Khoa học Nhà nước Quyết định ban hành số 725/QĐ ngày 29 tháng 12 năm 1990   MÁY NÂNG HẠ – YÊU CẦU THỬ NGHIỆM THIẾT BỊ THỦY LỰC VỀ AN TOÀN Hoisting cranes – Test requirements of hydraulic equipments for safety Tiêu chuẩn này áp dụng cho các máy nâng hạ và qui định yêu cầu đối với thử nghiệm thiết bị thủy […]

TCVN 5179 – 1990 (ST.SEV 5312-85) MÁY NÂNG HẠ – ...