tiêu chuẩn lưới thép hàn


TCXDVN 267 : 2002 LƯỚI THÉP HÀN DÙNG TRONG KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ, THI CÔNG LẮP ĐẶT VÀ NGHIỆM THU Welded steel mesh for the reinforcement of concrete Standard for Design, Placing and Acceptance LỜI NÓI ĐẦU TCXDVN 267:2002 Do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ đề nghị, Bộ Xây dựng ban hành. LƯỚI THÉP HÀN DÙNG TRONG KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ, THI CÔNG LẮP ĐẶT VÀ NGHIỆM THU Welded steel mesh for the reinforcement of concrete Standard for Design, Placing and Acceptance Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định việc sử dụng lưới thép hàn trong thiết kế, thi công lắp đặt và nghiệm thu, đồng thời quy định việc sử dụng lưới thép hàn trong kết cấu bê tông cốt thép dạng tấm. Khi xây dựng […]

TCXDVN 267 : 2002 LƯỚI THÉP HÀN DÙNG TRONG ...