tiêu chuẩn lắp ráp tủ điện


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8096-200 : 2010 IEC 62271-200 : 2003 TỦ ĐIỆN ĐÓNG CẮT VÀ ĐIỀU KHIỂN CAO ÁP – PHẦN 200: TỦ ĐIỆN ĐÓNG CẮT VÀ ĐIỀU KHIỂN XOAY CHIỀU CÓ VỎ BỌC BẰNG KIM LOẠI DÙNG CHO ĐIỆN ÁP DANH ĐỊNH LỚN HƠN 1 KV ĐẾN VÀ BẰNG 52 KV High-voltage switchgear and controlgear – Part 200: AC metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV Lời nói đầu TCVN 8096-200: 2010 thay thế TCVN 3662-81; TCVN 8096-200: 2010 hoàn toàn tương đương với IEC 62271-200: 2003; TCVN 8096-200: 2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Bộ tiêu chuẩn TCVN 8096 (IEC 62271) hiện đã […]

TCVN 8096-200 : 2010 TỦ ĐIỆN ĐÓNG CẮT VÀ ĐIỀU ...