tiêu chuẩn lắp đặt thang máy an toàn


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5744 : 1993 THANG MÁY – YÊU CẦU AN TOÀN TRONG LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG Lift – Safe requirements for installation and use Tiêu chuẩn này áp dụng đối với các loại thang máy thông dụng dùng để vận chuyển hàng và vận chuyển người: quy định những yêu cầu cơ bản về kĩ thuật an toàn trong quá trình lắp đặt và sử dụng các thang máy mới cũng như các thang cũ được cải tạo, lắp đặt ở những công trình công nghiệp và dân dụng. quy định chung 1.1. Phạm vi áp dụng 1.1.1. Tiêu chuẩn này chi áp dụng đối với các loại thang có dẫn động điện, có phương chuyển động thẳng đứng hoặc nghiêng một góc nhỏ hơn 15o so với phương thẳng đứng và với vận tốc làm việc đến 2,5m/s. Đối tượng của tiêu chuẩn này […]

TCVN 5744 : 1993 THANG MÁY – YÊU CẦU AN ...