tiêu chuẩn kiểm tra mối hàn


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6735 : 2000 (BS 3923-1 : 1986) KIỂM TRA CÁC MỐI HÀN BẰNG SIÊU ÂM –  CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA BẰNG TAY CÁC MỐI  HÀN NÓNG CHẢY TRONG THÉP FERIT Ultrasonic examination of welds – Methods for manual examination of fusIon welds in territic steels Lời nói đầu TCVN 6735 : 2000 hoàn toàn tương đương với BS 3923-1 : 1986. TCVN 6735 : 2000 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 135 Thử không phá hủy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất Lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. KIỂM TRA CÁC MỐI HÀN BẰNG SIÊU ÂM –  CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA BẰNG TAY CÁC MỐI  HÀN NÓNG CHẢY TRONG THÉP FERIT Ultrasonic examination of welds – Methods for manual examination of fusIon welds in territic steels Phạm vi áp dụng […]

TCVN 6735 : 2000 KIỂM TRA CÁC MỐI HÀN BẰNG ...