tiêu chuẩn kí hiệu bản vẽ


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5570 : 1991 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG . BẢN VẼ XÂY DỰNG KÍ HIỆU ĐƯỜNG NÉT VÀ ĐƯỜNG TRỤC TRONG BẢN VẼ Tiêu chuẩn này quy định kí hiệu đối với đường trục trong hình vẽ và các loại đường nét trong bản vẽ của hồ sơ thiết kế. Quy định chung 1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho bản vẽ của mọi giai đoạn thiết kế. 1.2. Ngoài các quy định trong tiêu chuẩn này, khi thể hiện kí hiệu đường trục còn phải tuân theo các quy định trong TCVN 4608 : 88 và TCVN 4455: 87 về các nội dung có liên quan. Đường nét trong bản vẽ 2.1. Đường nét vẽ phải đảm bảo đều, rõ ràng và chính xác với từng loại nét, nét cắt, nét hiện, nét khuất, đường trục v.v… 2.2. Các loại đường […]

TCVN 5570 : 1991 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ ...