tiêu chuẩn kết cấu đất


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8217:2009 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – PHÂN LOẠI Soil classification for hydraulic engineering Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định việc phân loại đất gặp phổ biến trong tự nhiên được sử dụng trong xây dựng công trình thủy lợi. Tiêu chuẩn này áp dụng trong khảo sát, thiết kế, thi công, nghiên cứu địa chất công trình phục vụ cho quy hoạch, thiết kế mới, cải tạo sửa chữa hoặc nâng cấp các công trình thủy lợi. Thuật ngữ và định nghĩa Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa sau đây: 2.1 Đất (soil) Là vật thể địa chất nằm ở lớp vỏ trái đất và ở thể mềm, rời đặc trưng, không có khả năng hoặc có không đáng kể các liên kết kết tinh. 2.2 Kết cấu của đất (soil texture) Là đặc trưng phản ánh […]

TCVN 8217:2009 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – ...