tiêu chuẩn hàn


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8920-2 : 2012 ISO 14744-2 : 2000 HÀN – KIỂM TRA NGHIỆM THU CÁC MÁY HÀN CHÙM TIA ĐIỆN TỬ – PHẦN 2: ĐO ĐẶC TÍNH ĐIỆN ÁP GIA TĂNG Welding – Acceptance inspection of electron beam welding machines – Part 2: Measurement of accelerating voltage charateristiscs Lời nói đầu TCVN 8920-2 : 2012 hoàn toàn tương đương ISO 14744-2 : 2000. TCVN 8920-2 : 2012 do Viện Nghiên cứu Cơ khí – Bộ Công Thương biên soạn, Bộ Công Thương đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 8920 (ISO 14744), Hàn – Kiểm tra nghiệm thu các máy hàn chùm tia điện tử, gồm các phần sau: TCVN 8920-1:2012 (ISO 14744-1:2008), Phần 1: Nguyên tắc và điều kiện nghiệm thu TCVN 8920-2:2012 (ISO 14744-2:2000), Phần 2: Đo […]

TCVN 8920-2 : 2012 HÀN – KIỂM TRA NGHIỆM THU ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5017-2 : 2010 ISO 857-2 : 2005 HÀN VÀ CÁC QUÁ TRÌNH LIÊN QUAN – TỪ VỰNG – PHẦN 2: CÁC QUÁ TRÌNH HÀN VẢY MỀM, HÀN VẢY CỨNG VÀ CÁC THUẬT NGỮ LIÊN QUAN Welding and allied processes – Vocabulary – Part 2: Soldering and brazing processes and related terms Lời nói đầu TCVN 5017-2 : 2010 hoàn toàn tương đương với ISO 857-2 : 2005. TCNV 5017-2 : 2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 44 Quá trình hàn biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 5017-2 : 2010 (ISO 857) Hàn và các quá trình liên quan – Từ vựng bao gồm 2 phần: – Phần 1 (ISO 857-1 : 1998): Các quá trình hàn kim loại. – Phần 2 (ISO 857-2 : 2005): Các […]

TCVN 5017-2 : 2010 HÀN VÀ CÁC QUÁ TRÌNH LIÊN ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8298:2009 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – YÊU CẦU KỸ THUẬT TRONG CHẾ TẠO VÀ LẮP RÁP THIẾT BỊ CƠ KHÍ, KẾT CẤU THÉP Hydraulics Structures – Technical requirements for manufacturing and installing mechanical equipment, steel structures Phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật cơ bản về chế tạo và lắp ráp, nghiệm thu thiết bị cơ khí và kết cấu thép của công trình thủy lợi, thuỷ điện bao gồm các loại máy đóng mở cửa van, các loại cửa van, lưới chắn rác, các đường ống dẫn nước và một số thiết bị chuyên dùng khác được sử dụng trên các công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông, cải tạo môi trường. 1.2 Tiêu chuẩn này áp dụng cho các kết cấu liên kết bằng hàn, bu lông và đinh tán, được chế tạo từ […]

TCVN 8298:2009 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – YÊU CẦU KỸ ...