tiêu chuẩn gỗ xẻ


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1075 : 1971 GỖ XẺ – KÍCH THƯỚC CƠ BẢN Sawed timber – Main dimensions Tiêu chuẩn này áp dụng cho gỗ xẻ dùng trong xây dựng giao thông vận tải, làm nông cụ, dụng cụ gia đình v.v… Tiêu chuẩn này không áp dụng cho một số cỡ kích chuyên dùng đặc biệt như gỗ xẻ cộng hưởng, gỗ xẻ dùng trong ngành hàng không. Phân loại 1.1. Căn cứ vào mục đích sử dụng, gỗ xẻ chia làm 2 loại: – Ván: có chiều rộng bằng hoặc lớn hơn 3 lần chiều dày; – Hộp : có chiều rộng nhỏ hơn 3 lần chiều dày. 1.2. Căn cứ vào cách pha chế, gỗ xẻ chia làm 2 loại: – Gỗ xẻ 2 mặt (loại vát cạnh); – Gỗ xẻ 4 mặt (loại vuông cạnh). Chú thích: Gỗ có 3 mặt được xếp vào […]

TCVN 1075 : 1971 GỖ XẺ – KÍCH THƯỚC CƠ ...