tiêu chuẩn gạch


DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM   DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG (TCVN,TCXD & TCXDVN 1971 – 2015) (CẬP NHẬT NGÀY 01/12/2015) Số hiệu Tiêu chuẩn Tên tiêu chuẩn BÊ TÔNG TCVN 4506:2012 Nước trộn bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật TCVN 6025:1995 Bê tông. Phân mác theo cường độ nén TCVN 8228:2009 Hỗn hợp bê tông thủy công. Yêu cầu kỹ thuật TCVN 9034:2011 Vữa và bê tông chịu axít TCXD 191:1996 Bê tông và vật liệu làm bê tông – Thuật ngữ và định nghĩa BÊ TÔNG NHẸ TCVN 7959:2011 Bê tông nhẹ- Gạch bê tông khí chưng áp (AAC) TCVN 9028:2011 Vữa cho bê tông nhẹ TCVN 9029:2011 Bê tông nhẹ – Gạch bê tông bọt, khí không chưng áp – Yêu cầu kỹ thuật TCVN 9030:2011 Bê tông nhẹ- Gạch bê tông […]

DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ SẢN ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7132:2002 GẠCH GỐM ỐP LÁT – ĐỊNH NGHĨA, PHÂN LOẠI, ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VÀ GHI NHÃN Ceramic floor and wall tiles – Definitions, classification, characteristics and marking 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định cách phân loại, các đặc tính kỹ thuật và cách ghi nhãn đối với gạch gốm dùng để lát nền và ốp tường các công trình xây dựng. 2. Tiêu chuẩn viện dẫn TCVN 6414 : 1998 Gạch gốm ốp lát – Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 6415 : 1998 Gạch gốm ốp lát – Phương pháp thử. TCVN 6883 : 2001 Gạch gốm ốp lát – Gạch granit – Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 6884 : 2001 Gạch gốm ốp lát có độ hút nước thấp (0,5 % < E < 3 %) – Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 6885 : 2001 Gạch gốm ốp lát – Xác định […]

TCVN 7132:2002 GẠCH GỐM ỐP LÁT – ĐỊNH NGHĨA, PHÂN ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7134:2002 GẠCH GỐM ỐP LÁT, NHÓM BIII (E > 10 %)- YÊU CẦU KỸ THUẬT Ceramic floor and wall tiles, group BIII (E > 10 %) – Specification 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm gạch gốm được tạo hình bằng phương pháp ép bán khô có phủ men, độ hút nước lớn hơn 10 %, dùng để ốp tường và lát nền các công trình xây dựng. 2. Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 6414 : 1988 Gạch gốm ốp lát – Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 6415 : 1988 Gạch gốm ốp lát – Phương pháp thử. TCVN 7132 : 1998 Gạch gốm ốp lát – Định nghĩa, phân loại, đặc tính kỹ thuật và ghi nhãn. 3. Hình dạng và kích thước cơ bản 3.1. Hình dạng gạch gốm ốp lát tráng men được mô tả theo TCVN […]

TCVN 7134:2002 GẠCH GỐM ỐP LÁT, NHÓM BIII (E > ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7133:2002 GẠCH GỐM ỐP LÁT, NHÓM BIIb ( 6 % < E ≤ 10 %) – YÊU CẦU KỸ THUẬT Ceramic floor and wall tile, group BIIb ( 6 % < E ≤ 10 %) – Specification 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch gốm được tạo hình bằng phương pháp ép bán khô có phủ men, độ hút nước từ lớn hơn 6 % đến 10 %, dùng để ốp tường hoặc lát nền các công trình xây dựng. 2. Tiêu chuẩn viện dẫn TCVN 6414 : 1998 Gạch gốm ốp lát – Yêu cầu kỹ thuật TCVN 6415 : 1998 Gạch gốm ốp lát – Phương pháp thử TCVN 7132 : 2002 Gạch gốm ốp lát – Định nghĩa, phân loại, các đặc tính kỹ thuật và ghi nhãn. 3. Hình dạng và kích thước cơ bản 3.1. Hình […]

TCVN 7133:2002 GẠCH GỐM ỐP LÁT, NHÓM BIIb ( 6 ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1451:1998 GẠCH ĐẶC ĐẤT SÉT NUNG 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch đặc sản xuất từ đất sét (có thể có phụ gia) bằng phương pháp dẻo và được nung ở nhiệt độ thích hợp, dùng để xây móng, tường và các bộ phận khác của công trình có trát hoặc ốp bên ngoài. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các loại gạch đặc có khối lượng thể tích nhỏ hơn 1600 kg/m3 2. Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 6355-1: 1998 Gạch Xây- Xác định cường độ nén; TCVN 6355-2: 1998 Gạch Xây- Xác định cường độ uốn; TCVN 6355-3: 1998 Gạch Xây- Xác định độ hút nước; TCVN 6355-5: 1998 Gạch Xây- Xác định khối lượng thể tích; TCVN 6355-7: 1998 Gạch Xây- Xác định vết tróc do vôi. Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCVN 1451:1998 tại đây:

TCVN 1451:1998 GẠCH ĐẶC ĐẤT SÉT NUNG


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2118 : 1994 GẠCH CANXI SILICAT – YÊU CẦU KĨ THUẬT Calcium silicate bricks – Technical requirements 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch canxi silicat thông thường, sản xuất bằng cách ép bán khô của hỗn hợp cát thiên nhiên với vôi và được làm cứng chắc trong nồi hấp và áp suất cao. 2 Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 246: 1986 Gạch xây. Phương pháp xác định độ bền nén; TCVN 247: 1986 Gạch xây. Phương pháp xác định độ bền uốn; TCVN 248: 1986 Gạch xây. Phương pháp xác định độ hút nước; TCVN 250: 1986 Gạch xây. Phương pháp xác định độ khối lượng thể tích; TCVN 1451: 1986 Gạch đặc đất sét nung 3 Yêu cầu kĩ thuật 3.1. Gạch canxi silicat có dạng hình hộp chữ nhật. Kích thước và sai lệch kích thước […]

TCVN 2118 : 1994 GẠCH CANXI SILICAT – YÊU CẦU ...