tiêu chuẩn gạch chịu lửa


TCXDVN 295 : 2003 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – GẠCH KIỀM TÍNH MANHEDI SPINEL VÀ MANHEDI CROM DÙNG CHO LÒ QUAY. Refractory materials – Magnesia spinel and Magnesia chrome bricks for use in rotary kilns. Lời nói đầu TCXDVN 295 : 2003 do Công ty Tư vấn xây dựng và Phát triển vật liệu xây dựng thuộc Tổng công ty Thuỷ tinh và Gốm xây dựng biên soạn, Vụ khoa học – công nghệ Bộ xây dựng đề nghị và được Bộ xây dựng ban hành. 1 Phạm vi áp dụng. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại gạch chịu lửa kiềm tính Manhedi Spinel và Manhedi Crom dùng để xây, lót lò quay. 2 Tiêu chuẩn viện dẫn. TCVN 6530 – 5:1999 Vật liệu chịu lửa – Phương pháp xác định độ co, nở phụ sau khi nung. TCVN 6530 – 6:1999 Vật liệu chịu lửa – Phương […]

TCXDVN 295 : 2003 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – GẠCH ...