tiêu chuẩn đường sắt


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4527:1988 HẦM ĐƯỜNG SẮT VÀ HẦM ĐƯỜNG Ô TÔ – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ (Ban hành theo Quyết định số 12/UBXD ngày 5-2-1988)      1. NGUYÊN TẮC CHUNG 1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới và thiết kế mở rộng hầm qua núi cho đường sắt khổ 1435 mm (đường đơn hoặc đường đôi) và đường ô tô có một hoặc nhiều làn xe từ cấp I và cấp IV. Tiêu chuẩn này không áp dụng để thiết kế hầm xe điện ngầm, hầm qua sông, hầm dẫn nước, hầm đặt cáp điện cũng như những công trình ngầm khác (hầm làm ga đường sắt, hầm làm ga ra ô tô…) 1.2. Khi thiết kế hầm nên hết sức tránh các vùng đang có trượt lở, hoặc sắp trượt lở, những vùng có nhiều hang động cac-tơ. Khi phải qua những vùng đó cần có biện […]

TCVN 4527:1988 HẦM ĐƯỜNG SẮT VÀ HẦM ĐƯỜNG Ô TÔ ...