tiêu chuẩn điều hòa không khí


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7830 : 2012 MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ KHÔNG ỐNG GIÓ – HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG Non – ducted air conditioners – Energy Efficiency Lời nói đầu TCVN 7830:2012 thay thế cho TCVN 7830:2007; TCVN 7830:2012 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ KHÔNG ỐNG GIÓ – HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG Non – ducted air conditioners – Energy Efficiency Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho máy điều hòa không khí không ống gió sử dụng máy nén-động cơ kiểu kín và giàn ngưng tụ làm mát bằng không khí (sau đây gọi tắt là thiết bị) có năng suất lạnh danh định đến 14000 W (48 000 BTU/h). […]

TCVN 7830 : 2012 MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ KHÔNG ...