tiêu chuẩn đầu nối ống


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7705 : 2007 ISO 49 :1994 ĐẦU NỐI ỐNG BẰNG GANG DẺO ĐƯỢC CHẾ TẠO REN THEO ISO 7-1 Malleable cast iron fittings threaded to ISO 7-1 Lời nói đầu TCVN 7705 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 49 :1994. Tiêu chuẩn này do Ban kỹ thuật TCVN/TC5 – Ống kim loại đen và phụ tùng đường ống kim loại biên soạn,Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. ĐẦU NỐI ỐNG BẰNG GANG DẺO ĐƯỢC CHẾ TẠO REN THEO ISO 7-1 Malleable cast iron fittings threaded to ISO 7-1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về thiết kế và chế tạo đầu nối ống ren được chế tạo bằng gang dẻo. Các đầu nối ren trong tiêu chuẩn này là các đầu nối thông dụng để […]

TCVN 7705 : 2007 ISO 49 :1994 ĐẦU NỐI ỐNG ...