tiêu chuẩn đập đất


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA  TCVN 8297:2009 Công trình thủy lợi – Đập đất Yêu cầu kỹ thuật trong thi công bằng phương pháp đầm nén Hydraulics structurers – Earth dam Technical requirements for constrution by compaction method Phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc thi công các loại đập đất từ cấp Đặc biệt đến cấp IV theo qui định bằng phương pháp đầm nén và công tác thi công đắp đất ở những bộ phận quan trọng của công trình thủy lợi như mang cống, mặt sau của tường chắn đất, hai đầu mố cầu giao thông, cầu máng, v.v… 1.2 Tiêu chuẩn này không áp dụng cho việc thi công công trình đất đắp bằng phương pháp bồi lắng, phương pháp đổ đất trong nước, các đập vùng triều, đập quây, đập bổi có tính chất thời vụ. Thuật ngữ và định nghĩa […]

TCVN 8297:2009 Công trình thủy lợi – Đập đất Yêu ...