tiêu chuẩn đánh giá rủi ro


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7301-2 : 2008 ISO/TR 14121-2 : 2007 AN TOÀN MÁY – ĐÁNH GIÁ RỦI RO – PHẦN 2: HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH VÀ VÍ DỤ VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP Safety of machinery – Risk assessment – Part 2: Practical guidance and examples of methods Lời nói đầu TCVN 7301-2 : 2008 và TCVN 7301-1 : 2008 thay thế TCVN 7301 : 2003. TCVN 7301-2 : 2008 hoàn toàn tương đương với ISO/TR 14121-2 : 2007. TCVN 7301-2 : 2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC199 An toàn máy biên soạn, Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ TCVN 7301 (ISO 14121) An toàn máy – Đánh giá rủi ro, gồm các phần sau: – TCVN 7301-1 : 2008 (ISO 14121-1 : 2007), Phần 1: Nguyên tắc. – TCVN 7301-2 : […]

TCVN 7301-2 : 2008 ISO/TR 14121-2 : 2007 AN TOÀN ...