tiêu chuẩn chống nóng


TCXDVN 293:2003 Chống nóng cho nhà ở – Chỉ dẫn thiết kế 1.      Phạm vi áp dụng Chỉ dẫn này áp dụng thiết kế chống nóng cho các loại nhà ở khi xây mới hoặc cải tạo. Chỉ dẫn này không áp dụng cho những công trình tạm, lán trại, công trường, các công trình ngầm, các công trình đặc biệt…      Chú thích:      Khi thiết kế chống nóng cho nhà ở, ngoài việc áp dụng các quy định trong chỉ dẫn này cần tham khảo thêm các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành có liên quan.    Đối với các loại nhà khác, cũng có thể tham khảo chỉ dẫn này, nhưng phải lựa chọn các thông số tính toán thích hợp. 2.      Tiêu chuẩn tham chiếu –         TCVN 5687-1992 – Thông gió, điều tiết không khí sưởi ấm- Tiêu chuẩn thiết –         kế […]

TCXDVN 293:2003 Chống nóng cho nhà ở – Chỉ dẫn ...