TCVN 8048-8 : 2009


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8048-8 : 2009 GỖ – PHƯƠNG PHÁP THỬ CƠ LÝ – PHẦN 8: XÁC ĐỊNH ỨNG SUẤT CẮT SONG SONG THỚ Wood – Physical and mechanical methods of test – Part 8: Determination of ultimate shearing stress parallel to grain Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định ứng suất cắt cực đại của gỗ bằng cách truyền tải trọng nén song song thớ dọc theo bề mặt xuyên tâm hoặc tiếp tuyến. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN […]

TCVN 8048-8 : 2009 GỖ – PHƯƠNG PHÁP THỬ CƠ ...