hỗn hợp bê tông


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9338:2012 HỖN HỢP BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH THỜI GIAN ĐÔNG KẾT Heavyweight concrete mixtures – Determination of time of setting      Lời nói đầu TCVN 9338:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 376:2006 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9338:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. HỖN HỢP BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH THỜI GIAN ĐÔNG KẾT Heavyweight concrete mixtures – […]

TCVN 9338:2012 HỖN HỢP BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP ...


TCVN 3016 : 1993 Hỗn hợp bê tông nặng –  Phương pháp thử độ sụt Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử độ sụt của hỗn hợp bê tông nặng có tính dẻo và đủ độ dính kết. Tiêu chuẩn không áp dụng cho các loại hỗn hợp bê tông khô hoặc rời rạc.      Thiết bị thử Côn thử độ sụt với các thông số quy định trong bảng và hình vẽ. Thanh thép tròn trơn đường kính 16mm, dài 600mm hai đầu múp tròn. Phễu đổ hỗn hợp. Thước lá kim loại dài 80cm chính xác tới 0,5cm. 1.1.      Côn thử độ sụt là một khuôn hình nón cụt, được uốn hàn hoặc cán từ thép tôn dày tối thiểu  1,5mm.  Mặt  trong  của  côn  phải  nhẵn,  không  có  các  vết  nhô  của  đường  hàn hoặc đinh tán.      Lấy mẫu Lấy mẫu hỗn hợp bê […]

TCVN 3016 : 1993 Hỗn hợp bê tông nặng – ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3107:1993   HỖN HỢP BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP VEBE XÁC ĐỊNH ĐỘ CỨNG Heavyweight concrete compounds – Vebe test   Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử độ cứng của hỗn hợp bê tông nặng bằng nhớt kế vebe. Độ cứng của hỗn hợp bê tông được xác định bằng thời gian để đầm phẳng, chặt một khối hỗn hợp bê tông hình nón cụt sau khi tạo hình trong nhớt kế Vebe. Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho hỗn hợp bê tông có cỡ hạt lớn nhất của cốt liệu tới 40mm. Thiết bị thử Nhớt kế Vebe (hình 1); Bàn rung; Thanh thép tròn, trơn đường kính 16mm, dài 600mm, hai đầu múp tròn; Đồng hồ bấm giây; 1.1. Nhớt kế Vebe được làm bằng thép gồm một thùng hình trụ đáy kín (A) , bên trong đặt một […]

TCVN 3107:1993 HỖN HỢP BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3108:1993 HỖN HỢP BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH Heavyweight concrete compounds – Method for determination of density Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định khối lượng thể tích của hỗn hợp bê tông sau khi đầm chặt. Thiết bị thử Thùng kim loại hình trụ dung tích 5 lít hoặc 15 lít, đường kính trong và chiều cao bằng nhau, tương tíng bằng 186 và 267mm; Thiết bị đầm như mục 3. 7 TCVN 3105 : 1993; Cân kĩ thuật chính xác tới 50g; Thước lá bằng thép dài 400mm. Lấy mẫu Lấy và chuẩn bị mẫu hỗn hợp bê tông để thử theo TCVN 3105 : 1993. Thể tích hỗn hợp thử cần lấy : khoảng 8 lít khi cỡ hạt lớn nhất của cốt liệu bê tông tới 40mm, 24 lít khi cỡ hạt […]

TCVN 3108:1993 HỖN HỢP BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3109:1993 HỖN HỢP BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TÁCH VỮA VÀ ĐỘ TÁCH NƯỚC Heavyweight concrete compounds – Method for determination of mortar and water segregation 1. Xác đinh độ tách vữa của hỗn hợp bê tông 1.1. Thiết bị Khuôn thép kích thước 200 x 200 x 200mm; Bàn rung tần số 2900 ± 100 vòng phút, biên độ 0,5 ± 0,01mm; Thanh thép tròn đường kính 16mm, dài 600mm, hai đầu múp tròn; Cân kĩ thuật có độ chính xác tới 50g; Sàng kích thước mắt 5mm. Thước lá kim loại. Tủ sấy 2000C Khay sắt. 1.2. Lấy mẫu Lấy và chuẩn bị khoảng 12 lít mẫu hồn hợp bê tông theo TCVN 8105 : 1998 để thử. 1.3. Tiến hành thử 1.3.1. Đổ và đầm chặt hỗn hợp bê tông trong khuôn kích thước 200 x 200 x 200mm […]

TCVN 3109:1993 HỖN HỢP BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3111:1993 HỖN HỢP BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BỌT KHÍ Heavyweight cencrete cempeund – Method for determinatien ef air centent Tiêu chuẩn này quy định phương pháp dùng áp lực để xác định hàm lượng bọt khí của hỗn hợp bê tông nặng sau khi được đầm chặt. Tiêu chuẩn này chi áp dụng cho hỗn hợp bê tông có cốt liệu đặc chắc với đường kính cỡ hạt tới 40mm. 1. Thiết bị thử Bình thử bọt khí; Bàn rung tần số 2800 ± 200 vòng /phút hoặc thanh thép tròn trơn đường kính 16mm, dài 600mm hai đầu múp tròn; Bình thử bọt khí (hình 1) là một bình kim loại hình trụ, đường kính bằng 0,75 ± 1,25 chiều cao, nắp hình côn. Nắp được liên kết với thân bình bằng gioăng cao su và bu lông hãm. Nắp bình […]

TCVN 3111:1993 HỖN HỢP BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP ...