chai chứa khí


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6292 : 2013 ISO 4706 : 2008 CHAI CHỨA KHÍ – CHAI CHỨA KHÍ BẰNG THÉP HÀN NẠP LẠI ĐƯỢC – ÁP SUẤT THỬ 6 MPa VÀ THẤP HƠN Gas cylinders – Refillable welded steel cylinders – Test pressure 6 MPa and below Lời nói đầu TCVN 6292:2013 thay thế TCVN 6292:1997 (ISO 4706:1989). TCVN 6292:2013 hoàn toàn tương đương ISO 4706:2008. TCVN 6292:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 58 Chai chứa khí biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Mục đích của tiêu chuẩn này là tạo điều kiện thuận lợi cho việc thống nhất về thiết kế và chế tạo chai chứa khí bằng thép hàn. Các quy định được đưa ra và dựa trên cơ sở kiến thức, kinh nghiệm về vật […]

TCVN 6292 : 2013 ISO 4706 : 2008 CHAI CHỨA ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6551 : 2007 CHAI CHỨA KHÍ – ĐẦU RA CỦA VAN CHAI CHỨA KHÍ VÀ HỖN HỢP KHÍ – LỰA CHỌN VÀ XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC Gas cylinders – Cylinder valve outlets for gases and gas mixtures – Selection and dimensioning Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này xác lập các mức chuẩn thực tế để xác định bộ đầu nối ra của van chai chứa khí. Tiêu chuẩn này áp dụng để lựa chọn các đầu nối ra của van chai chứa khí và quy định các kích thước cho một số các đầu ra. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các đầu nối sử dụng cho khí thải lạnh hoặc khí cho thiết bị thử là đối tượng của tiêu chuẩn khác. Cảnh báo – Đầu ra của van chai chứa khí không phải là hàng rào bảo vệ duy nhất chống […]

TCVN 6551 : 2007 CHAI CHỨA KHÍ – ĐẦU RA ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6296 : 2007 CHAI CHỨA KHÍ – DẤU HIỆU PHÒNG NGỪA Gas cylinders – Precautionary labels Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định việc thiết kế, nội dung (nghĩa là các biểu tượng nguy hiểm và lời cảnh báo) và ứng dụng của các dấu hiệu phòng ngừa dùng trên các chai chứa khí có chứa các khí đơn hoặc các hỗn hợp khí. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho dấu hiệu của các chai trong giá chai và dấu hiệu của giá chai. Thuật ngữ và định nghĩa Tiêu chuẩn này áp dụng thuật ngữ và định nghĩa sau: 2.1 Dấu hiệu nguy hiểm (hazard label) Một bộ các hình vuông đặt nghiêng một góc 45 0 (dạng hình thoi) được quy định trong Kiến nghị của Liên hiệp quốc về Chuyên chở hàng hóa nguy hiểm – Qui định mẫu […]

TCVN 6296 : 2007 CHAI CHỨA KHÍ – DẤU HIỆU ...TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6294 : 2007 CHAI CHỨA KHÍ – CHAI CHỨA KHÍ BẰNG THÉP CÁCBON HÀN – KIỂM TRA VÀ THỬ ĐỊNH KỲ Gas cylinders – Welded carbon -steel gas cylinders – Periodic inspection and testing Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các chai chứa khí làm bằng thép cácbon hàn, có thể vận chuyển được để chứa khí nén và khí hóa lỏng có áp suất với dung tích nước từ 0,5 l đến 150 l. Tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng cho các chai có dung tích nước nhỏ hơn 0,5 l và lớn hơn 150 l  đến 450 l. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về kiểm tra và thử định kỳ nhằm xác định tính toàn vẹn của chai chứa khí để sử dụng tiếp. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho kiểm tra và […]

TCVN 6294 : 2007 CHAI CHỨA KHÍ – CHAI CHỨA ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6714 : 2000 ISO 11113 : 1995 E CHAI CHỨA KHÍ HÓA LỎNG (TRỪ AXETYLEN VÀ KHÍ ĐỐT HÓA LỎNG) – KIỂM TRA TẠI THỜI ĐIỂM NẠP KHÍ Cylinder for liquefied gases (excluding acetylene and LPG) – Inspection at time of filling Lời nói đầu TCVN 6714 : 2000 hoàn toàn tương đương với ISO 11113 : 1995E TCVN 6714 : 2000 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 58 Bình chứa ga biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành. CHAI CHỨA KHÍ HÓA LỎNG (TRỪ AXETYLEN VÀ KHÍ ĐỐT HÓA LỎNG) – KIỂM TRA TẠI THỜI ĐIỂM NẠP KHÍ Cylinder for liquefied gases (excluding acetylene and LPG) – Inspection at time of filling 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu tối […]

TCVN 6714 : 2000 ISO 11113 : 1995 E CHAI ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6292: 1997 ISO 4706: 1989 CHAI CHỨA KHÍ – CHAI CHỨA KHÍ BẰNG THÉP HÀN CÓ THỂ NẠP LẠI Gas cylinders – Refillable welded steel gas cylinders Lời nói đầu TCVN 6292: 1997 hoàn toàn tương đương với ISO 4706 : 1989. TCVN 6292: 1997 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 58 Bình chứa ga biên soạn Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. Lời giới thiệu Mục đích của tiêu chuẩn này là tạo điều kiện thuận lợi cho việc thống nhất về thiết kế và chế tạo chai chứa khí bằng thép hàn. Các qui định được đưa ra là dựa trên cơ sở kiến thức, kinh nghiệm về vật liệu, các yêu cầu về thiết kế, các qui trình sản xuất và kiểm tra tại nơi […]

TCVN 6292: 1997 CHAI CHỨA KHÍ – CHAI CHỨA KHÍ ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6295 : 1997 ISO/TR 13763 : 1994 CHAI CHỨA KHÍ – CHAI CHỨA KHÍ KHÔNG HÀN – TIÊU CHUẨN AN TOÀN VÀ ĐẶC TÍNH Gas cylinders – Seamless gas cylinders – Safety and performance criteria Lời nói đầu TCVN 6295 : 1997 hoàn toàn tương đương với ISO/TR 13763 : 1994 TCVN 6295 : 1997 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 58 Bình chứa ga biên soạn Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.   CHAI CHỨA KHÍ – CHAI CHỨA KHÍ KHÔNG HÀN – TIÊU CHUẨN AN TOÀN VÀ ĐẶC TÍNH Gas cylinders – Seamless gas cylinders – Safety and performance criteria Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn cho việc chuẩn bị biên soạn các tiêu chuẩn mới về chai chứa khí, soát […]

TCVN 6295 : 1997 ISO/TR 13763 : 1994 CHAI CHỨA ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6290 : 1997 ISO 10463 : 1993 CHAI CHỨA KHÍ – CHAI CHỨA CÁC KHÍ VĨNH CỬU – KIỂM TRA TẠI THỜI ĐIỂM NẠP KHÍ Gas cylinders – Cylinders for permanent gases – Inspection at time of filling   Lời nói đầu TCVN 6290 : 1997 hoàn toàn tương đương với ISO 10463 :1993 TCVN 6290 : 1997 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 58 Bình chứa ga biên soạn Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. CHAI CHỨA CÁC KHÍ VĨNH CỬU – KIỂM TRA TẠI THỜI ĐIỂM NẠP KHÍ Gas cylinders – Cylinders for permanent gases – Inspection at time of filling   Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định những yêu cầu tối thiểu đối với việc kiểm tra nạp khí các chai chứa […]

TCVN 6290 : 1997 ISO 10463 : 1993 CHAI ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6291 : 1997 ISO 448 : 1981 CHAI CHỨA KHÍ – CHAI CHỨA KHÍ DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆP – GHI NHÃN ĐỂ NHẬN BIẾT KHÍ CHỨA Gas cylinders – Gas cylinders for industrial use – Marking for identification of content Lời nói đầu TCVN 6291 : 1997 hoàn toàn tương đương với ISO 448 : 1981 TCVN 6291 : 1997 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 58 Bình chứa ga biên soạn Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. CHAI CHỨA KHÍ DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆP – GHI NHÃN ĐỂ NHẬN BIẾT KHÍ CHỨA Gas cylinders – Gas cylinders for industrial use – Marking for identification of content Phạm vi và lĩnh vực áp dụng Tiêu chuẩn này quy định cách ghi nhãn để nhận biết khí chứa trong […]

TCVN 6291 : 1997 CHAI CHỨA KHÍ – CHAI CHỨA ...TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6293 : 1997 ISO 32 : 1977 CHAI CHỨA KHÍ – CHAI CHỨA KHÍ DÙNG TRONG Y TẾ – GHI NHÃN ĐỀ NHẬN BIẾT KHÍ CHỨA Gas cylinders – Gas cylinders for medical use – Marking for identification of content Lời nói đầu TCVN 6293 : 1997 hoàn toàn tương đương với ISO 32 : 1977. TCVN 6293 :1997 do Ban kỹ Ihuặt tiêu chuẳn TCVN/TC 58 Bình chứa ga biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 […]

TCVN 6293 : 1997 ISO 32 : 1977 CHAI ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6294 : 1997 ISO 10460 : 1993 CHAI CHỨA KHÍ – CHAI CHỨA KHÍ BẰNG THÉP CÁCBON HÀN – KIỂM TRA VÀ THỬ ĐỊNH KỲ Gas cylinders – Welded carbon steel gas cylinders – Periodic inspection and testing Lời nói đầu TCVN 6294 : 1997 hoàn toàn tương đương với ISO 10460 : 1993. TCVN 6294 : 1997 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 58 Bình chứa ga biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. CHAI CHỨA KHÍ – CHAI CHỨA KHÍ BẰNG THÉP CÁCBON HÀN KIỂM TRA VÀ THỬ ĐỊNH KỲ Gas cylinders – Welded carbon steel gas cylinders – Periodic inspection and testing Phạm vi ứng dụng Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu tối thiểu với việc kiểm tra và thử định kỳ […]

TCVN 6294 : 1997 ISO 10460 : 1993 CHAI CHỨA ...