bê tông nặng


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9357:2012 BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ KHÔNG PHÁ HỦY – ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BÊ TÔNG BẰNG VẬN TỐC XUNG SIÊU ÂM Normal concrete – Nondestructive methods – Assessment of concrete quality using ultrasonic pulse velocity Lời nói đầu TCVN 9357:2012 được chuyển đổi từ TCXD 225:1998 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9357:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. BÊ […]

TCVN 9357:2012 BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ KHÔNG ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9335:2012 BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ KHÔNG PHÁ HỦY – XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ NÉN SỬ DỤNG KẾT HỢP MÁY ĐO SIÊU ÂM VÀ SÚNG BẬT NẨY Heavy weight concrete – Non destructive testing method – Determination of compressive strength by using combination of ultrasonic equipment and rebound hammer     Lời nói đầu TCVN 9335:2012 chuyển đổi từ TCXD 171:1989 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9335:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất […]

TCVN 9335:2012 BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ KHÔNG ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9337:2012 BÊ TÔNG NẶNG – XÁC ĐỊNH ĐỘ THẤM ION CLO BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐIỆN LƯỢNG Heavy concrete – Method for electrical indication of concrete’s ability to resist chloride ion penetration     Lời nói đầu TCVN 9337:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 360:2005 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9337:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. BÊ TÔNG NẶNG – XÁC ĐỊNH ĐỘ […]

TCVN 9337:2012 BÊ TÔNG NẶNG – XÁC ĐỊNH ĐỘ THẤM ...TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9336:2012 BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SUNFAT Heavy concrete – Method for determination of sulfate content            Lời nói đầu TCVN 9336:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 329:2004 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9336:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SUNFAT Heavy concrete – Method for determination of […]

TCVN 9336:2012 BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ...


TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 239 : 2005 BÊ TÔNG NẶNG – CHỈ DẪN ĐÁNH GIÁ CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG TRÊN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH Heavyweight concrete – Guide to assessment of concrete strength in existing structures Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này hướng dẫn sử dụng các phương pháp thí nghiệm để xác định và đánh giá cường độ bê tông trên kết cấu công trình. Tiêu chuẩn này thay thế cho tiêu chuẩn TCXD 239:2000. Tài liệu viện dẫn TCXDVN 356 : 2005. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4453 : 1995. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 3105 : 1993. Hỗn hợp bê tông nặng và bê tông nặng – Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử TCVN 3118 […]

TCXDVN 239 : 2005 BÊ TÔNG NẶNG – CHỈ ...


TCXD 307:2003 Bê tông nặng – Phương pháp xác định hàm lượng xi măng trong bê tông đã đóng rắn Heavy-weight Concrete – Method for Determination of Cement Content of Hardened  Concrete 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định gần đúng hàm lượng xi măng trong bê tông đã đóng rắn, áp dụng cho các loại bê tông nặng thông thường dùng xi măng Pooclăng và xi măng Pooclăng hỗn hợp. Tiêu chuẩn viện dẫn TCVN 3105 : 1993  Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng – Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử; TCVN 3115 : 1993 Bê tông nặng – Phương pháp xác định khối lượng thể tích; TCVN 4851 : 1989 Nước dùng để phân tích trong phòng thí  nghiệm; TCVN 4787: 1989 Xi măng – Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử; TCVN 141 […]

TCXD 307:2003 Bê tông nặng – Phương pháp xác định ...TCVN 3016 : 1993 Hỗn hợp bê tông nặng –  Phương pháp thử độ sụt Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử độ sụt của hỗn hợp bê tông nặng có tính dẻo và đủ độ dính kết. Tiêu chuẩn không áp dụng cho các loại hỗn hợp bê tông khô hoặc rời rạc.      Thiết bị thử Côn thử độ sụt với các thông số quy định trong bảng và hình vẽ. Thanh thép tròn trơn đường kính 16mm, dài 600mm hai đầu múp tròn. Phễu đổ hỗn hợp. Thước lá kim loại dài 80cm chính xác tới 0,5cm. 1.1.      Côn thử độ sụt là một khuôn hình nón cụt, được uốn hàn hoặc cán từ thép tôn dày tối thiểu  1,5mm.  Mặt  trong  của  côn  phải  nhẵn,  không  có  các  vết  nhô  của  đường  hàn hoặc đinh tán.      Lấy mẫu Lấy mẫu hỗn hợp bê […]

TCVN 3016 : 1993 Hỗn hợp bê tông nặng – ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3118:1993 BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ NÉN Heavyweight concrete – Method for determinatien of compressive strength Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định cường độ chịu nén của bê tông nặng. Thiết bị thử. Máy nén; Thước lá kim loại; Đệm truyền tải (sử dụng khí nén các nửa viên mẫu đầm sau khi uốn gẫy). 1.1 Máy nén được lắp đặt tại một vị trí cố định. Sau khi lắp, máy phải định kì l năm một lần hoặc sau mỗi lần sửa chữa được cơ quan đo lường Nhà nước kiểm tra và cấp giấy chứng thực hợp lệ. 1.2 Đệm truyền tải (hình 1) được làm bằng thép dày 20 ± 2mm có rãnh cách đều mẫu 30 ± 2mm. Phần truyền tải vào mẫu có kích thước bằng kích thước tiết diện của các […]

TCVN 3118:1993 BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3112:1993 BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG Heavyweight concrete – Method for determination of specific mass Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử khối lượng riêng của bê tông nặng. 1. Thiết bị thử Bình khối lượng riêng (hình la) hoặc bình tam giác dung tích 100ml có nút thuỷ tinh và ống dẫn mao quản (hình 1b). Cần phân tích chính xác tới 0,01g; Búa con; Cối chày đồng; Bình hút ẩm; Tủ sấy 2000C; Nước lọc; Dầu hoả Cồn 900C Sàng kính thước mắt 2 hoặc 2,5mm. Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCVN 3112:1993 tại đây:

TCVN 3112:1993 BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ XÁC ...