tà vẹt gỗ dùng trong đường sắt


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1462 – 86 TÀ VẸT GỖ Wooden sleeper Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 1462-74, áp dụng đối với các loại tà vẹt gỗ dùng cho đường sắt và ghi đường sắt khổ 1000 và 1435mm PHÂN LOẠI VÀ KÍCH THƯỚC CƠ BẢN 1.1. Tà vẹt gỗ được phân thành 3 loại : Loại I : dùng cho đường chủ yếu Loại II : dùng cho đường thứ yếu và đường trong ga Loại III : dùng cho đường chuyên dùng 1.2. Mỗi loại có 3 mặt cắt khác nhau (A,B,C) theo quy định trong hình 1. Hình 1. Các loại mặt cắt của tà vẹt gỗ 1.3. Kích thước cơ bản của tà vẹt theo quy định trong bảng 1 kích thước cơ bản của tà vẹt. 1.4. Sai lệch cho phép về kích thước của tà vẹt gỗ theo quy định trong […]

TCVN 1462 – 86 TÀ VẸT GỖ