sóng ngang siêu âm


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6113 : 1996 ISO 9303 : 1989 ỐNG THÉP KHÔNG HÀN VÀ HÀN (TRỪ HÀN HỒ QUANG PHÚ) CHỊU ÁP LỰC – THỬ SIÊU ÂM TOÀN MẶT BIÊN ĐỂ PHÁT HIỆN CÁC KHUYẾT TẬT DỌC Seamless and welded (except submerged arc – welded) steel tubes for pressure purposes – Full peripheral ultrasonic testing for the detection of longitudinal imperfections Lời nói đầu TCVN 6113 : 1996 hoàn toàn tương đương với ISO 9303 : 1989. TCVN 6113 : 1996 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 135 Thử không phá huỷ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.   ỐNG THÉP KHÔNG HÀN VÀ HÀN (TRỪ HÀN HỒ QUANG PHÚ) CHỊU ÁP LỰC – THỬ SIÊU ÂM TOÀN MẶT BIÊN ĐỂ PHÁT HIỆN CÁC KHUYẾT TẬT DỌC Seamless and welded […]

TCVN 6113 : 1996 ỐNG THÉP KHÔNG HÀN VÀ HÀN ...