sơn tường dạng nhũ tương


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8652:2012 SƠN TƯỜNG DẠNG NHŨ TƯƠNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT Wall emulision paints – Specifications Lời nói đầu TCVN 8652:2012 thay thế TCVN 6934:2001. TCVN 8652:2012 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. SƠN TƯỜNG DẠNG NHŨ TƯƠNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT Wall emulision paints – Specifications Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho sơn tường dạng nhũ tương gốc acrylic gồm sơn lót và sơn phủ, dùng để trang trí, bảo vệ mặt tường trong và ngoài các công trình xây dựng. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm […]

TCVN 8652:2012 SƠN TƯỜNG DẠNG NHŨ TƯƠNG – YÊU CẦU ...