siêu âm


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6106:1996 ASTM:E 500 – 89 THỬ KHÔNG PHÁ HỦY – KIỂM TRA BẰNG SIÊU ÂM – THUẬT NGỮ Non – destructive testing – Ultrasonic examination – Terminology Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này giải thích các thuật ngữ dùng trong thử không phá hủy bằng siêu âm. 1.2. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các văn bản, tài liệu kỹ thuật đào tạo, hướng dẫn sử dụng … trong thử không phá hủy bằng siêu âm. Các thuật ngữ Bão hòa (saturation): điều kiện trong đó khi tăng tín hiệu lối vào cũng không làm tăng biên độ trên phần chỉ thị. Biên độ (amplitute): độ cao xung của tín hiệu, thường là từ đáy tới đỉnh, khi chỉ thị theo kiểu A. Bộ chuẩn trục (collimator): thiết bị cho phép kiểm tra kích thước và chiều của chùm tia siêu âm. Bộ […]

TCVN 6106:1996 THỬ KHÔNG PHÁ HỦY – KIỂM TRA BẰNG ...