sản xuất gạch ngói


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4344:1986 ĐẤT SÉT ĐỂ SẢN XUẤT GẠCH NGÓI NUNG – LẤY MẪU Clay for production of burnt tiles and bricks – Sampling 1. Lấy mẫu ban đầu 1.1. Ở nơi khai thác mẫu ban đầu được lấy trên mỗi ô tô, mỗi ben máy gạt hay trên mỗi thuyền, xà lan và ít nhất ở ba vị trí, đầu, giữa và cuối của thiết bị vận chuyển lúc bốc lên hoặc dở xuống. 1.2. Ở các xí nghiệp sản xuất mẫu ban đầu được lấy ở kho hoặc được gạt theo chu kì từng giờ trên băng tải đưa đất vào sản xuất. Trong kho mẫu ban đầu được lấy từ những đống đất không quá 100m3, ở mười điểm khác nhau (trên bề mặt, dưới chân và ở giữa đống) sao cho mẫu lấy ra đại diện cho cả đống đất. 1.3. Tại các lỗ khoan thăm […]

TCVN 4344:1986 ĐẤT SÉT ĐỂ SẢN XUẤT GẠCH NGÓI NUNG ...