sản phẩm cách nhiệt canxi silicat


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7950 : 2008 VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT – VẬT LIỆU CANXI SILICAT Insulation materials – Calcium silicate insulation materials Lời nói đầu TCVN 7950 : 2008 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT – VẬT LIỆU CANXI SILICAT Insulation materials − Calcium silicate insulation materials 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm cách nhiệt canxi silicat sử dụng trong xây dựng và thiết bị công nghiệp. Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn […]

TCVN 7950 : 2008 VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT – VẬT ...