quy phạm thi công


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4252:1988 QUY TRÌNH LẬP THIẾT KẾ TỔ CHỨC XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ THI CÔNG – QUY PHẠM THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Procedures for formulation of the building organization design and the building works design – Codes for construction, check and acceptance 1. Nguyên tắc chung 1.1. Quy trình này quy định thành phần, nội dung, trình tự lập và xét duyệt thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công khi xây dựng mới, cải tạo và mở rộng các xí nghiệp, nhà và công trình xây dựng Thiết kế tổ chức xây dựng (viết tắt là TKTCXD) là một phần của thiết kế kĩ thuật (nếu công trình thiết kế hai bước) hoặc của thiết kế kĩ thuật bản vẽ thi công (nếu công trình thiết kế một bước) các công trình sản xuất và phục vụ đời sống. Thiết […]

TCVN 4252:1988 QUY TRÌNH LẬP THIẾT KẾ TỔ CHỨC ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4528:1988 NHÓM H HẦM ĐƯỜNG SẮT VÀ HẦM ĐƯỜNG ÔTÔ – QUY PHẠM THI CÔNG, NGHIỆM THU Railway and highway tunnels – Codes for construction, check and acceptance 1. Quy định chung 1.1.Quy phạm này dùng để thi công và nghiệm thu khi xây dựng hầm qua núi cho đường sắt (khổ 1435mm) và đường ô tô. 1.2.Việc thi công hầm ở nơi có trượt lở, vùng chính sách động đất từ cấp 7 trở lên, ngoài các quy định trong tiêu chuẩn này còn phải phù hợp với các quy định hiện hành khác có liên quan. 1.3.Trong quá trình thi công hầm cần tuân theo các quy định trong tiêu chuẩn “an toàn lao động trong xây dựng” (QPVN 14: 1979) và tiêu chuẩn “phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình” (TCVN 2622:1978). 1.4.Chỉ tiến hành thi công hầm sau khi đồ án thiết kế […]

TCVN 4528:1988 NHÓM H HẦM ĐƯỜNG SẮT VÀ HẦM ĐƯỜNG ...