quy phạm lắp đặt ván


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7955 : 2008 LẮP ĐẶT VÁN SÀN – QUI PHẠM THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Installation of parquet flooring – Code of practice and acceptance Lời nói đầu TCVN 7955 : 2008 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. LẮP ĐẶT VÁN SÀN – QUI PHẠM THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Installation of parquet flooring – Code of practice and acceptance Phạm vi áp dụng Qui phạm này áp dụng cho việc thi công và nghiệm thu lắp đặt ván sàn. Quy định chung 2.1. Ván sàn nói đến trong qui phạm này bao gồm ván sàn gỗ, ván sàn tre và ván sàn công nghiệp. 2.2. Việc lựa chọn loại ván sàn, màu sắc, hoa văn, […]

TCVN 7955 : 2008 LẮP ĐẶT VÁN SÀN – QUI ...