Quảng cáo


Bạn cần quảng cáo:

  • Bạn muốn sản phẩm được biết đến nhiều hơn?
  • Bạn muốn bán được nhiều sản phẩm hơn?
  • Bạn muốn thương hiệu của mình luôn hiện diện trước khách hàng?

Chúng giúp bạn thực hiện điều này, các mong muốn của bạn sẽ hiện trong mỗi bài viết về tiêu chuẩn xây dựng của chúng tôi.

  • Hình thức quảng cáo: Đặt banner trong mỗi bài viết.
  • Chi phí: 3.000.000 đồng/banner/tháng.
  • Thời hạn hợp đồng: Tối thiểu 3 tháng, tối đa 6 tháng sẽ ký lại hợp đồng.

Liên hệ với chúng tôi ngay để được hỗ trợ: 04. 3 678 6789

Banner quảng cáo xây dựng

Banner quảng cáo xây dựng

Trân trọng,