PUZÔLAND


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4033:1995 XI MĂNG POÓC LĂNG PUZÔLAND – YÊU CẦU KĨ THUẬT   Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho loại xi măng puzôlan thông thường, điều chế bằng cách cùng nghiền mịn hỗn hợp clanke xi măng poóc lăng với phụ gia hoạt tính puzôlan và một lượng thạch cao cần thiết hoặc bằng cách trộn đều puzôlan đã nghiền mịn với xi măng poóc lăng. Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 4789 : 1989 Xi măng – Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu; TCVN 2682 : 1992 Xi măng poóc lăng -Yêu cầu kĩ thuật; TCVN 3735 : 1982 Phụ gia hoạt tính puzôlan; TCVN 141 : 1986 Ximăng -Phương pháp phân tích hoá học; TCVN 4029 : 1985 Xi măng -Yêu cầu chung về phương pháp thử cơ lí ; TCVN 4030 : 1985 Xi măng – Phương pháp […]

TCVN 4033:1995 XI MĂNG POÓC LĂNG PUZÔLAND – YÊU CẦU ...