phương pháp thẩm thấu


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4617-88 KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY – PHƯƠNG PHÁP THẨM THẤU Nondestructive testing – Capilary methods Tiêu chuẩn này quy định kỹ thuật kiểm tra bằng phương pháp thẩm thấu để phát hiện khuyết tật bề mặt … rạn, rỗ của các bán thành phẩm và sản phẩm kim loại và phi kim loại. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phương pháp thẩm thấu dựa trên sự thẩm thấu chất lỏng chỉ thị vào khe hở khuyết tật, sau đó khi phủ chất hiện lên bề mặt vật kiểm, vết khuyết tật sẽ hiện ra. 1.2. Phương pháp thẩm thấu cho phép phát hiện các khuyết tật trên bề mặt hoặc xuyên suốt vật kiểm, với điều kiện khuyết tật phải hở miệng trên bề mặt vật kiểm và không bị che lấp bởi các chất khác. Độ sâu của khuyết tật phải lớn hơn nhiều so […]

TCVN 4617-88 KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY – PHƯƠNG PHÁP ...