phụ tùng cửa sổ


TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 94 : 1983 PHỤ TÙNG CỬA SỔ VÀ CỬA ĐI – TAY NẮM CHỐT NGANG Windows and doors accessories – Door knob Tiêu chuẩn này chỉ quy định cho loại tay nắm chốt ngang MK18 để lắp vào cửa sổ và cửa ra vào bằng gỗ có chiều dày lớn hơn hoặc bằng 35mm. Yêu cầu kĩ thuật 1.1. Tay nắm chốt ngang MK18 phải được chế tạo theo yêu cầu của tiêu chuẩn này và các bản vẽ đã được xét duyệt chính thức. 1.2. Tay nắm phải được chế tạo bằng hợp kim nhôm AlMg.5 (TCVN 1659: 1975) các chi tiết còn lại chế tạo bằng thép CT38 (TCVN 1659: 1975) hoặc có thể thế bằng thép có tính chất cơ tính tương đương hoặc tốt hơn. 1.3. Bề mặt tay nắm đánh bóng đạt Ñ8 không cho phép có vết rỗ. – […]

TCXD 94 : 1983 PHỤ TÙNG CỬA SỔ VÀ CỬA ...


TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 93 : 1983 PHỤ TÙNG CỬA SỔ VÀ CỬA ĐI – KE CÁNH CỬA Windows and doors accessories – Windows and doors squares Tiêu chuẩn này chỉ quy định cho các loại ke cửa sổ ra vào bằng gỗ dùng trong các công trình xây dựng dân dụng. Theo quy định tiêu chuẩn mẫu cửa điển hình của Viện thiết kế nhà ở và công trình công cộng, ke được quy định như sau: – Ke 120mm bắt vào cánh cửa có: Chiều rộng 445 đến 800mm; Chiều dài 500 đến 1.500mm. – Ke 140mm bắt vào cánh cửa có: Chiều rộng 345 đến 545mm; Chiều dài 1280 đến 1680mm. – Ke 160mm bắt vào cánh cửa có: Chiều rộng 445 đến 900mm; Chiều dài 2090 đến 2640mm. Thông số cơ bản 1.1. Kích thước của ke phải phù hợp với chỉ dẫn trên hình […]

TCXD 93 : 1983 PHỤ TÙNG CỬA SỔ VÀ ...


TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 92 : 1983 PHỤ TÙNG CỬA SỔ VÀ CỬA ĐI – BẢN LỀ CỬA Windows and doors accessories – Hinges Tiêu chuẩn này chỉ quy định cho các loại bản lề dùng trong các công trình xây dựng dân dụng trong điều kiện không có môi trường ăn mòn. Theo quy định tiêu chuẩn mẫu cửa điển hình của Viện thiết kế nhà ở và công trình công cộng, bản lề được quy định như sau: 1 – Bản lề dài 140mm lắp vào cửa gỗ có: – Chiều rộng cánh từ 345 đến 545 mm; – Chiều dài từ 1280 đến 1680 mm. 2 – Bản lề dài 160, 180 mm lắp vào cửa gỗ có: – Chiều rộng cánh từ 445 đến 900 mm; – Chiều dài từ 2090 đến 2640 mm. Thông số và kích thước cơ bản 1.1. Bản lề cửa […]

TCXD 92 : 1983 PHỤ TÙNG CỬA SỔ VÀ CỬA ...