phòng cháy trong thiết kế


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3991:1985 TIÊU CHUẨN PHÒNG CHÁY TRONG THIẾT KẾ XÂY DỰNG THUẬT NGỮ – ĐỊNH NGHĨA Standard for fire protection in building design. Terminology – definitions Tiêu chuẩn này qui định các thuật ngữ và định nghĩa áp dụng trong hệ thống tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy trong thiết kế xây dựng. Thuật ngữ và định nghĩa Thứ tự Thuật ngữ Định nghĩa Thuật ngữ chung 01 Lửa Là quá trình cháy được đặc trưng bằng sự toả nhiệt, khói và có ngọn lửa 02 Độ chịu lửa Tính chất của cấu kiện và kết cấu xây dựng giữ được khả năng chịu lửa cũng như khả năng chống lại sự hình thành các lỗ hổng và sự nung nóng đến nhiệt độ tới hạn và lan truyền ngọn lửa 03 Sự lan truyền Sự lan truyền cháy trên bề mặt và bên trong các […]

TCVN 3991:1985 TIÊU CHUẨN PHÒNG CHÁY TRONG THIẾT KẾ XÂY ...