phòng cháy chữa cháy


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3890:2009 PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH – TRANG BỊ, BỐ TRÍ, KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG Fire protection equipments for construction and building – Providing, installation,inspection, maintenance       Lời nói đầu TCVN 3890:2009 thay thế cho TCVN 3890:1984. TCVN 3890:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 21 Phòng cháy chữa cháy và Bộ Công an phối hợp biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH – TRANG BỊ, BỐ TRÍ, KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG Fire protection equipments for construction and building – Providing, installation, inspection, maintenance 1. Phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn này quy định về trang bị và những yêu cầu cơ bản đối với việc bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện […]

TCVN 3890:2009 PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHO ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4879:1989 ISO 6309:1987 PHÒNG CHÁY – DẤU HIỆU AN TOÀN Fire protection – Safety signs Tiêu chuẩn này quy định dấu hiệu an toàn dùng trong lĩnh vực phòng và chống cháy áp dụng cho toàn bộ các tình huống cần thiết., để chỉ báo cụ thể và rõ ràng vị trí và đặc tính của: a) Các phương tiện báo động cháy và các phương tiện điều khiển bằng tay; b) Các phương tiện giúp thoát khỏi dám cháy; c ) Các loại phương tiện chống cháy; d) Các phương tiện ngăn ngừa đám cháy lan rộng; e) Các khu vực và các vật liệu có nguy cơ nguy hiểm cháy đặc biệt. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các kí hiệu sử dụng trong các bản đồ và sơ đồ thuộc ISO 6790 (TCVN 5040: 1989). Tiêu chuẩn này phù hợp với ISO 6309: […]

TCVN 4879:1989 ISO 6309:1987 PHÒNG CHÁY – DẤU HIỆU AN ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4878 : 2009 ISO 3941 :  2007 PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY – PHÂN LOẠI CHÁY Fire protection – Classification of fires Lời nói đầu TCVN 4878:2009 thay thế TCVN 4878:1989 TCVN 4878:2009 hoàn toàn tương đương với ISO 3941:2007. TCVN 4878:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 21 Thiết bị phòng cháy chữa cháy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY – PHÂN LOẠI CHÁY Fire protection – Classification of fires Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định việc phân loại các đám cháy thành năm loại theo bản chất của chất cháy (nhiên liệu). Việc phân loại này đặc biệt có ích trong việc lựa chọn phương tiện chữa cháy. Định nghĩa và tên gọi các loại đám cháy […]

TCVN 4878 : 2009 ISO 3941 : 2007 PHÒNG ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7435-1:2004 – ISO 11602-1:2000 PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY – BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY VÀ XE ĐẨY CHỮA CHÁY – PHẦN 1: LỰA CHỌN VÀ BỐ TRÍ Fire protection – Portable and wheeled fire extinguishers – Part 1: Selection and Installation LỜI NÓI ĐẦU TCVN 7435-1:2004 hoàn toàn tương đương với ISO 11602-1:2000 TCVN 7435-1:2004 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 21 Thiết bị Phòng cháy chữa cháy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. PHẠM VI ÁP DỤNG Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với việc lựa chọn và bố trí bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy. Tiêu chuẩn này được sử dụng vùng với TCVN 7435-2. Bình và xe đẩy chữa cháy được xác định là phương tiện ban đầu để chữa […]

TCVN 7435-1:2004 – ISO 11602-1:2000 PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY – ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7435 – 2:2004 ISO 11602 2 : 2000 PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY- BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY VÀ XE ĐẨY CHỮA CHÁY PHẦN 2: KIỂM TRA VÀ BẢO DƯỠNG Fire protection- Protable and wheeled fire extinguishers – Part 2: Inspection and maintance PHẠM VI ÁP DỤNG Tiêu chuẩn quy định việc kiểm tra, bảo dưỡng và thử định kỳ các bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy. Bình chữa cháy xách tay được xác định là phương tiện ban đầu để chữa cháy trong phạm vi giới hạn. Các bình chữa cháy xách tay vẫn cần thiết ngay cả khi đã được trang bị hệ thống Sprinklers tự động, hệ thống chữa cháy vách tường hoặc cả thiết bị chữa cháy cố định. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho hệ thống được lắp đặt cố định để dập tắt đám cháy, […]

TCVN 7435 – 2:2004 ISO 11602 2 : 2000 PHÒNG ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7336:2003 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY-HỆ THỐNG SPRINKLER TỰ ĐỘNG-YÊU CẦU THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT Fire protection – Automatic sprinkler systems – Design and installation requirements LỜI NÓI ĐẦU TCVN 7336:2003 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC Phòng cháy chữa cháy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. PHẠM VI ÁP DỤNG Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với việc thiết kế, lắp đặt hệ thống chữa cháy sprinkler tự động bằng nước, bọt (sau đây gọi là hệ thống sprinkler) trong các tòa nhà và công trình xây dựng mới hoặc cải tạo. Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho hệ thống chữa cháy tràn ngập điều khiển bằng sprinkler, đầu bc và điều khiển từ xa hoặc bằng tay. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho […]

TCVN 7336:2003 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY-HỆ THỐNG SPRINKLER TỰ ĐỘNG-YÊU ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6161 : 1996 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – CHỢ VÀ TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI-YÊU CẦU THIẾT KẾ. Fire protection – Markets and shopping centres – Design requirements Phạm vi áp dụng. Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu cơ bản về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) khi thiết kế xây dựng mới hay cải tạo mở rộng chợ kiên cố, chợ bán kiên cố và trung tâm thương mại. Tiêu chuẩn trích dẫn. TCVN 2622 : 1995 Phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế. TCVN 6160 : 1996 Phòng cháy chữa cháy – Nhà cao tầng – Yêu cầu thiết kế. TCVN 5738 : 1993 Hệ thống báo cháy – Yêu cầu kĩ thuật. TCVN 5760 : 1993 Hệ thống chữa cháy – Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng. TCVN 5717 […]

TCVN 6161 : 1996 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – CHỢ ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6160:1996 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – NHÀ CAO TẦNG – YÊU CẦU THIẾT KẾ Fire protection – High rise building – Design requirements Phạm vi áp dụng. Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu cơ bản về phòng cháy chữa cháy (PCCC) khi thiết kế xây dựng mới, cải tạo, mở rộng đối với các nhà, công trình dân dụng cao tầng. Tiêu chẩn này không áp dụng cho các nhà, công trình cao trên 100m và các nhà hát, nhà thể thao, hội trường. Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 2622:1995 Phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế. TCVN 5738:1993 Hệ thống báo cháy – Yêu cầu kĩ thuật. TCVN 5760:1993 Hệ thống chữa cháy – Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng. TCVN 5717:1993 Van chống sét. TCVN 4756:1989 Quy phạm nối […]

TCVN 6160:1996 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – NHÀ CAO TẦNG ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6103:1996 PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY – THUẬT NGỮ – KHỐNG CHẾ KHÓI Fire protection – Vocabulary – Smoke control PHẠM VI ÁP DỤNG Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ và định nghĩa về lĩnh vực khống chế khói. Các thuật ngữ chung được quy định trong ISO 8421 – 1. TIÊU CHUẨN TRÍCH DẪN ISO 8421 – 1: Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng – Phần 1 – Thuật ngữ và hiện tượng chung về cháy. BS 4422 – Part 5: 1989 THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA 3.1. Cửa không khí vào, cửa nạp không khí (air inlet, air intake); cửa mở thông với không khí ngoài trời. 3.2. Van điều tiết, khói (damper, smoke): cơ cấu di động được để khống chế khói ở trạng thái đóng hoặc mở tự động hoặc bằng tay. 3.3. Hút gió (draught): luồng không khí […]

TCVN 6103:1996 PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY – THUẬT NGỮ – ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6102:1996 ISO 7202:1987 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – CHẤT CHỮA CHÁY – BỘT Fire protection – Fire extinguishing media – Powder   Lời nói đầu TCVN 6102: 1996 hoàn tương đương với ISO 7202: 1987. TCVN 6102: 1996 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 21 Thiết bị phòng cháy chữa cháy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. Lời giới thiệu Tiêu chuẩn này là một trong những quy định về đặc điểm kỹ thuật của những chất chữa cháy thông dụng và cần được xác định cho mục đích dập tắt lửa. Những đặc điểm kỹ thuật này được xác định để chứng minh rằng chất chữa cháy đang đề cập ít nhất cũng có khả năng hữu ích tối thiểu về dập tắt lửa và do đó […]

TCVN 6102:1996 ISO 7202:1987 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – ...


TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 48: 1996 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY.DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ. BỘ THƯƠNG MẠI NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Phạm vi áp dụng. 1.1: Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu cơ bản về an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho các doanh nghiệp Thương mại và Dịch vụ (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp Thương mại) thuộc Bộ Thương mại. 1.2: Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các doanh nghiệp chuyên kinh doanh các mặt hàng có tính chất nguy hiểm về cháy nổ như: xăng dầu, khí hoá lỏng, hoá chất dễ cháy nổ…. Tiêu chuẩn trích dẫn. – TCVN 2622:95 – PCCC cho nhà và công trình, – TCVN 4245:86 – Quy phạm kỹ thuật an toàn và vệ sinh trong sản xuất, sử dụng axetylen, oxy để gia công kim loại, – TCVN 3146 – 86 – Công […]

TCN 48: 1996 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY.DOANH NGHIỆP THƯƠNG ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5040:1990 ISO 6790:1986 THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY –  KÍ HIỆU HÌNH VẼ DÙNG TRÊN SƠ ĐỒ PHÒNG CHÁY – YÊU CẦU KĨ THUẬT Fire prevention and protection equipments – Graphical symbols used for protection schemes – Specifications Tiêu chuẩn này quy định những kí hiệu dùng trên sơ đồ phòng cháy trong các lĩnh vực thiết kế kiến trúc, xây dựng, kĩ thuật và trong các lĩnh vực có liên quan nhằm quy định các chi tiết của các thiết bị phòng cháy, chống cháy và những phương tiện thoát nạn trên các bản vẽ thiết kế, xây dựng, phục hồi hay cấp giấy chứng nhận cho những vụ hỏa hoạn. Tiêu chuẩn này quy định những hình dáng hình học của những kí hiệu cơ bản sao cho phân biệt được từng loại thiết bị phòng cháy và chống cháy, đồng thời cũng quy định những kí […]

TCVN 5040:1990 ISO 6790:1986 THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA ...