Phôi ván sàn gỗ


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7954 : 2008 VÁN SÀN – THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI Parquet – Terminology, definitions and classification Lời nói đầu TCVN 7954:2008 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. VÁN SÀN – THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI Parquet – Terminology, definitions and classification Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định thuật ngữ, định nghĩa và phân loại ván sàn sử dụng trong các công trình xây dựng. Thuật ngữ và định nghĩa 2.1. Nguyên liệu sản xuất 2.1.1. Phôi ván sàn gỗ (raw parquet block) Thanh gỗ liền khối đã được gia công, có các mặt phẳng tương đối song song và có mặt cắt hình chữ nhật, với kích thước […]

TCVN 7954 : 2008 VÁN SÀN – THUẬT NGỮ, ĐỊNH ...