phép thử va đập


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5402 : 2010 ISO 9016 : 2001 THỬ PHÁ HỦY MỐI HÀN TRÊN VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ VA ĐẬP – VỊ TRÍ MẪU THỬ, HƯỚNG RÃNH KHÍA VÀ KIỂM TRA Destructive tests on welds in metallic materials – Impact test – Test specimen location, notch orientation and examination Lời nói đầu TCVN 5402 : 2010 thay thế TCVN 5402 : 1991. TCVN 5402 : 2010 hoàn toàn tương đương với ISO 9016 : 2001. TCVN 5402 : 2010 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 44 Quá trình hàn biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. THỬ PHÁ HỦY MỐI HÀN TRÊN VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ VA ĐẬP – VỊ TRÍ MẪU THỬ, HƯỚNG RÃNH KHÍA VÀ KIỂM TRA Destructive tests on welds in metallic materials […]

TCVN 5402 : 2010 THỬ PHÁ HỦY MỐI HÀN TRÊN ...