TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3121-6:2003 VỮA XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN 6: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH VỮA TƯƠI Mortar for masonry – Test methods Part 3: Determination of bulk density of fresh mortar Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định khối lượng thể tích của vữa tươi. Tiêu chuẩn viện dẫn TCVN 3121-2: 2003 Vữa xây dựng – Pương pháp thử – Phần 2: Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử. TCVN 3121-3: 2003 Vữa xây dựng – Phương pháp thử – Phần 3: Xác định độ lưu động. Nguyên tắc Xác định tỷ số giữa khối lượng và thể tích xác định của mẫu vữa tươi. Dụng cụ thử Cân kỹ thuật có độ chính xác tới 1 gam. Bình đong bằng kim loại không gỉ, có thể tích 1 lít, đường kính trong bằng 113 mm. Cách […]

TCVN 3121-6:2003 VỮA XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9310-8:2012 ISO 8421-8:1990 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – TỪ VỰNG – PHẦN 8: THUẬT NGỮ CHUYÊN DÙNG CHO CHỮA CHÁY, CỨU NẠN VÀ XỬ LÝ VẬT LIỆU NGUY HIỂM Fire protection – Vocabulary – Part 8: Terms specific to fire-fighting, rescue services and handling hazardous materials Lời nói đầu TCVN 9310-8:2012 hoàn toàn tương đương với ISO 8421-8:1990. TCVN 9310-8:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 216:1998 (ISO 8421-4:1990) theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật. Bộ TCVN 9310 dưới tiêu đề chung là “Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng” bao gồm những phần sau: – TCVN 9310-3:2012 (ISO 8421-3:1989) Phần […]

TCVN 9310-8:2012 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – TỪ VỰNG – ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11243:2016 THÉP THANH DỰ ỨNG LỰC – PHƯƠNG PHÁP THỬ KÉO ĐỒNG BỘ Prestressed steel bars – Test method for pull of synchronic system Lời nói đầu TCVN 11243: 2016 do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. THÉP THANH DỰ ỨNG LỰC – PHƯƠNG PHÁP THỬ KÉO ĐỒNG BỘ Prestressed steel bars – Test method for pull of synchronic system 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử kéo đồng bộ để đánh giá khả năng làm việc của thép thanh dự ứng lực với các đai ốc sử dụng trong kết cấu dự ứng lực. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau đây là […]

TCVN 11243:2016 THÉP THANH DỰ ỨNG LỰC – PHƯƠNG PHÁP ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7572-18 : 2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA – PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN 18: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG HẠT BỊ ĐẬP VỠ Aggregates for concrete and mortar – Test methods – Part 18: Determination of crushed particle content MỤC LỤC TCVN 7572-1 : 2006           Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 1: Lấy mẫu TCVN 7572-2 : 2006           Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 2: Xác định thành phần hạt TCVN 7572-3 : 2006           Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 3: Hướng dẫn xác định thành phần thạch học TCVN 7572-4 : 2006           Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 4: Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút […]

TCVN 7572-18 : 2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7572-19 : 2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA – PHƯƠNG PHÁP THỬ – PHẦN 19: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SILIC OXIT VÔ ĐỊNH HÌNH Aggregates for concrete and mortar – Test methods – Part 19: Determination of amorphous silicate content MỤC LỤC TCVN 7572-1 : 2006           Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 1: Lấy mẫu TCVN 7572-2 : 2006           Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 2: Xác định thành phần hạt TCVN 7572-3 : 2006           Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 3: Hướng dẫn xác định thành phần thạch học TCVN 7572-4 : 2006           Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 4: Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và […]

TCVN 7572-19 : 2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6873 : 2007 ISO 11755 : 2005 CHAI CHỨA KHÍ – GIÁ CHAI CHỨA KHÍ NÉN VÀ KHÍ HÓA LỎNG (TRỪ AXETYLEN) – KIỂM TRA TẠI THỜI ĐIỂM NẠP KHÍ Gas cylinders – Cylinder bundles for compressed and liquefied gases (excluding acetylene) – Inspection at time of filling Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu của kiểm tra trước, trong và sau thời điểm nạp khí cho các giá chai chứa khí nén và khí hóa lỏng, cũng như quy định các yêu cầu về kiểm tra giá chai. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các giá chai chứa khí axetylen. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các giá chai khi chúng là một bộ phận của xe chạy bằng ắc qui. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu dưới đây là rất cần thiết đối với việc […]

TCVN 6873 : 2007 CHAI CHỨA KHÍ – GIÁ CHAI ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5584-1991 (ST SEV 5275-85) MÉP MỐI HÀN KHI HÀN THÉP VỚI CHẤT TRỢ DUNG HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC Lời nói đầu TCVN 5584-1991 phù hợp với ST SEV 5275-85. TCVN 5584-1991 do Trung tâm Tiêu chuẩn – Chất lượng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị và được Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành theo quyết định số 834/QĐ ngày 12 tháng 12 năm 1991. MÉP MỐI HÀN KHI HÀN THÉP VỚI CHẤT TRỢ DUNG HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC Edges for welded joints in steel welding under flux. Form and size Tiêu chuẩn này qui định các hình dạng và kích thước cơ bản của các mép mối hàn khi hàn sản phẩm cán phẳng từ thép thường và thép hợp kim thấp có chất trợ dung. Tiêu chuẩn này phù hợp với ST […]

TCVN 5584 : 1991 MÉP MỐI HÀN KHI HÀN THÉP ...


DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM   DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ MÔI TRƯỜNG (TCVN : 1995 – 2015) CẬP NHẬT 01/12/2015 Ký hiệu Tiêu chuẩn Tên Tiêu chuẩn CHẤT LƯỢNG NƯỚC TCVN 5294:1995 Chất lượng nước- Quy tắc lựa chọn và đánh giá chất lượng nguồn tập trung cấp nước uống, nước sinh hoạt TCVN 5295:1995 Chất lượng nước- Yêu cầu chung về bảo vệ nước mặt và nước ngầm khỏi bị nhiễm bẩn do dầu và sản phẩm dầu TCVN 5296:1995 Chất lượng nước- Quy tắc bảo vệ nước khỏi bị nhiễm bẩn khi vận chuyển dầu và các sản phẩm dầu theo đường ống TCVN 5298:1995 Yêu cầu chung đối với việc sử dụng nước thải và cặn lắng của chúng để tưới và làm phân bón TCVN 5502:2003 Nước cấp sinh hoạt- Yêu cầu chất lượng TCVN 5525:1995 Chất lượng nước- Yêu […]

DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ MÔI ...


DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM   DANH MỤCDANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ THI CÔNG , NGHIỆM THU VÀ AN TOÀN (TCVN,TCXD & TCXDVN : 1978 – 2015)THI CÔNG & NGHIỆM THUCác vấn đề chungCông tác trắc địaCông tác đất, nền, móng, móng cọcBê tông cốt thép toàn khốiBê tông cốt thép lắp ghép và ứng lực trướcKết cấu thépKết cấu gạch đá, vữa xây dựngCông tác hoàn thiệnHệ thống cấp thoát nướcHệ thống cấp điện, chiếu sáng, chống sét, điều hòa không khí, cấp khí đốtHệ thống phòng cháy chữa cháyLắp đặt thang máy & thang cuốnPhòng chống mối & bảo trì công trìnhCông trình giao thôngCông trình biển cố địnhChống ăn mòn kết cấuĐường ống dẫn dầuLẮP ĐẶT THIẾT BỊ SẢN XUẤTAN TOÀN TRONG THI CÔNG XÂY DỰNGQuy định chungSử dụng thiết bị nâng chuyểnSử dụng dụng cụ điện cầm tay DANH MỤC TIÊU […]

DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ THI ...DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM   DANH MỤCDANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG (TCVN,TCXD & TCXDVN 1971 – 2015) (CẬP NHẬT NGÀY 01/12/2015)BÊ TÔNGBÊ TÔNG NHẸCỐT LIỆU CHO BÊ TÔNGTHÉP CỐT BÊ TÔNGTHÉP CỐT BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰCCẤU KIỆN BÊ TÔNG & BÊ TÔNG CỐT THÉPTHÉP KẾT CẤUCỌC THÉPQUE HÀN & DÂY THÉP HÀNCÁC LOẠI GẠCHVỮA, BỘT MÀU, KEO DÁN GẠCHĐÁ ỐP LÁTNGÓITẤM LỢPTẤM THẠCH CAO, TẤM XI MĂNG SỢI, TẤM 3DSỨ VỆ SINHVẬT LIỆU CHỐNG THẤM, KẾT DÍNH, CHẮN NƯỚC, LỌCVÔI, SƠN, BỘT BẢ TƯỜNG, SILICON XẢM KHEVẬT LIỆU CÁCH NHIỆT, BÔNG THỦY TINH, VẢI THỦY TINHCỬA ĐI, CỬA SỔ & PHỤ TÙNG CỬAKÍNH XÂY DỰNGGỖ, VÁN GỖ, TRESẢN PHẨM ĐIỆNỐNG NHỰA, ỐNG PVC-U, ỐNG PE, ỐNG HDPE, ỐNG PPỐNG THÉP & ỐNG GANG DẺOPHƯƠNG TIỆN & CHẤT CHỮA CHÁYMẠNG VIỄN THÔNG – TRUYỀN HÌNH CÁPCHỐNG […]

DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ SẢN ...


DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM   DANH MỤCDANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU, SẢN PHẨM & ĐẤT XÂY DỰNG (TCVN, TCXD & TCXDVN : 1974 – 2015) (CẬP NHẬT NGÀY 01/12/2015)BÊ TÔNG & BÊ TÔNG CỐT THÉPCỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮATHÉP LÀM CỐT BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰCVỮA XÂY DỰNG  GẠCH XÂY – GẠCH BÊ TÔNGNGÓI – SỨ VỆ SINH – GẠCH GỐM ỐP LÁT –CỬA SỔ VÀ CỬA ĐIĐẤT XÂY DỰNGKẾT CẤU THÉP – MỐI HÀN – KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦYỐNG THÉP HÀN & KHÔNG HÀNMẠ KIM LOẠIGỖ – GỖ DÁN – VÁN GỖ – GỖ GHÉP – KẾT CẤU GỖXI MĂNGTẤM THẠCH CAOVẬT LIỆU CÁCH NHIỆTTẤM XI MĂNG SỢI DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU, SẢN PHẨM & ĐẤT XÂY DỰNG (TCVN, TCXD & TCXDVN : 1974 – […]

DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ THÍ ...


DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ VÀ BẢN VẼ XÂY DỰNG (TCVN : 1985 – 2015) (CẬP NHẬT 01/12/2015) Ký hiệu Tiêu chuẩn Tên tiêu chuẩn TCVN 185:1986 Hệ thống tài liệu thiết kế. Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện, thiết bị điện và dây dẫn trên mặt bằng. TCVN 3986:1985 Ký hiệu chữ trong xây dựng TCVN 3987:1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng- Quy tắc sửa đổi hồ sơ thi công TCVN 3988:1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Quy tắc trình bày những sửa đổi khi vận dụng hồ sơ TCVN 3989:2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Cấp nước và thoát nước – Mạng lưới bên ngoài – Bản vẽ thi công TCVN 3990:2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây […]

DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ HỆ ...