ống tụt


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8523 : 2010 ỐNG TỤT CỨU NGƯỜI 30 m 30 m escape chute Lời nói đầu TCVN 8523 : 2010 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC 21 Thiết bị phòng cháy chữa cháy biên soạn trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo vệ Môi trường, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   ỐNG TỤT CỨU NGƯỜI 30 m 30 m escape chute Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho ống tụt cứu người (sau đây gọi là ống tụt) được sử dụng khi xảy ra cháy hoặc các trường hợp khẩn cấp khác ở độ cao tối đa 30 m. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết đối với việc áp dụng tiêu […]

TCVN 8523 : 2010 ỐNG TỤT CỨU NGƯỜI 30m