ống thép hệ thống


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5894 – 1995 ISO 5252 – 1991 (E) ỐNG THÉP HỆ THỐNG DUNG SAI Steel tubes – Tolerance systems Lời nói đầu TCVN 5894 – 1995 hoàn toàn tương đương với ISO 5252 – 1991 (E); TCVN 5894 – 1995 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC5 Ống kim loại đen và phụ tùng đường ống kim loại biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị và được Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. ỐNG THÉP HỆ THỐNG DUNG SAI Steel tubes – Tolerance systems 1 Phạm vi và lĩnh vực áp dụng Tiêu chuẩn này quy định hệ thống dung sai dùng để tiêu chuẩn hóa các loại ống thép. 2 Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 2244 – 1991 (ISO 286-1-1988) Hệ thống dung sai và lắp ghép – Khái niệm chung – Dãy […]

TCVN 5894 – 1995 ISO 5252 – 1991 (E) ỐNG ...